ARCLK 2018/09 Bilanço Analizi, Değerleme ve Strateji

Arçelik (ARCLK) 3Ç18 döneminde beklentilerin bir miktar üzerinde 251.2 milyon TL net kar açıkladı. Bu sonuçla birlikte şirket’in net karı yılın 9 aylık bölümünde geçen yıl aynı döneme göre %24 gerileme ile 571.9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl 9 aylık dönemde 753 milyon TL net kar açıklanmıştı.

masanotları

Çeyreksel Dönem

Çeyrek dönemde 2Ç18 döneme göre satışlarda %18, FAVÖK karında %43 ve net karda %75 büyüme gerçekleşti. Bununla birlikte yine 2Ç18 döneme göre daha karlı bir çeyrek dönem geçirdiğini görüyoruz. Brüt Kar marjı %30’dan %32.6 seviyesine, FAVÖK Marjı %8.4’den %10.1 seviyesine yükselmiş. Olumlu.

Çeyreklik Rekor Satış

Geçen yıl aynı çeyreğe göre ise satış gelirleri %41 büyüdü ve 7.696 milyon TL oldu. Bu satış aynı zamanda rekor çeyreklik satışa işaret ediyor. FAVÖK karı ise %44 artışla 781.3 milyon TL oldu. Net kar aynı dönemde %2 daralmış. Ancak bu daralma her çeyrek giderek azalıyor. Operasyonel olarak sonuçlar olumlu.
Zayıf yurtiçi talebe rağmen 3.çeyrekte TL’de yaşanan değer kaybı ve yurtdışı satış performansı sayesinde rekor çeyreklik satış rakamı gerçekleşti. Buna ek olarak ana pazarlardaki fiyat artışları da karlılığa olumlu katkı sağladı. Karlılığa katkı sağlayan bir neden ise TL’deki eğer kaybı sonrasında düşük maliyetli stokların yüksek kur le satışa dönüşmesi oldu.

Avrupadaki Pazar kazanımları korundu. Yüksek faiz ortamı ise karlılığı baskılayan bir neden oldu.

Toparlarsak uluslar arası büyüme ve kur etkisi cirodaki yükselişte temel faktörler. ARCLK için tahminlerimizde kur etkisinin yaşanacağını bekliyorduk. Olumlu.

Yurtiçi talep ve gelişmekte olan ülke pazarlarındaki zayıflık ise ciro üzerinde baskı yaratan faktörler arasında yer aldı. Ancak neticede olumlu faktörler daha baskın olmuş görünüyor. Pozitif.

Karlılıkta ise kurdaki artış, ürün fiyatlarındaki artışlar pozitif etki yarattı. Hammadde maliyetleri yatay seyretti ve karlılığa yardımcı oldu.

Pazar Bilgileri

Yurtiçi Pazar 3Ç18’de geçen yıl aynı döneme göre %20 daraldı. Yurtiçi pazarda kırılgan talep sonucunda ciro artışı %5 seviyesinde kaldı. Adetsel bazda beyaz eşyada satışlar %19, klima satışları %33 gerilerken, TV segmentinde %25 ile Pazar liderliği korundu.

Ciro bazında ise aynı dönemde Bulaşık Makinası satışları %13, Buzdolabı satışları %26 ve Küçük Ev aletleri (KEA) satışları %4 büyüdü. Tüketici elektroniği satışları %16, Klima cirosu ise %26 geriledi.

Uluslar arası Pazarlarda ise, İngiltere, Almanya, Fransa negatif devam ederken, büyüyen tek ülke İspanya oldu. Polonya ve Romanya yatay kalırken, Rusya büyümeye devam etti. G.Afrika ve Pakistan yavaşladı.

ARCLK uluslar arası cirosu TL’deki değer kaybı ve organik büyümelerle 3Ç18 döneminde geçen yıl aynı döneme göre %65 büyüdü. Yine ciro bazında Grundig beyaz eşya cirosu %105, KEA cirosu %86, Beyaz eşya cirosu %69, Ankastre %64 ve TV cirosu %22 büyüdü.

Şirket yurtdışındaki Pazar paylarını korumaya devam etti. TL’deki değer kaybı daha rekabetçi bir konuma sokmuş durumda. Olumlu.

Toplamda uluslar arası ciro büyümesi %66.2 seviyesinde gerçekleşti. Kur etkisinin ve organik büyümelerin etkili olduğunu görüyoruz.

Hammade Fiyatları Yatay

Geçen yıl aynı çeyreğe göre Metal fiyat endeksi %6, Plastik fiyat endeksi ise %2 gibi sınırlı artışlar gösterdi. Hammadde fiyatlarındaki sınırlı artışlar karlılığı olumlu etkiledi.

Kur Etkisi

ARCLK satış performansına bakıldığında uluslar arası satışların toplam satışlar içerisindeki oranı %70 seviyesinde oluştu. Ciro artışı 3Ç17 dönemine göre %41 artarken, bu artışın büyük bir kısmı kur etkisinden kaynaklandı. Beklentilere paralel bir gelişme.

9 Aylık Dönem

2018 yılının 9 aylık döneminde ise sonuç olarak, satış gelirleri %29 büyüdü ve 19 milyar 490 milyon TL seviyesinde oluştu. FAVÖK karı %24 artışla 1 milyar 846 milyon TL düzeyinde oldu. Net kar ise %24 azaldı ve 571.9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 6 aylık döneme göre ciro artışı hızlandı, net kardaki daralma ise yavaşladı.

Karlılık ise geçen yıl aynı döneme göre yatay seyretmiş görünüyor. Brüt kar marjı 9 aylık döneme %31.4 ve FAVÖK marjı %9.5 oldu. Geçen yıl ile hemen hemen aynı seviyeleri yakaladı.

Net Borçluluk

ARCLK 2018 yılı Eylül ayı itibari ile 7 milyar 297 milyon TL net borca sahip bulunuyor. Bu rakam üç ay öncesinde 6.5 milyar TL seviyesindeydi. Net borç rakamında artış bulunuyor. Bunda kur ve faiz etkisinin büyük önemi bulunuyor. Ancak borç riskinden söz etmek yanıltıcı olur. Cari oran 1.6x ve likidite oranı 1.1x seviyesinde bulunuyor. Olukça ideal oranlar. Net borç / FAVÖK rasyosu ise 3.2x seviyesinde bulunuyor. Borçluluk oranları ideal seviyelerde.

Borçların %27’si ABD Doları, %21’i Euro, %37’si TL ve geri kalanı çeşitli para birimlerinden oluşuyor. Borçların vadesi ise şu şekilde özetlenebilir. Borçların 9’u 2018 yılı sonuna kadar, %31’i 2019 yılında, %12’si 2020, %21’i 2021 ve %27’si 2023 yılında ödenecek. Görüldüğü gibi 2019 yılı daha yoğun borç ödeme yılı görünüyor. Ancak Şiket’in zaten bu borcu ödeyecek nakit akışı zaten mevcut. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta 1 milyar TL uzun vadeli tahvil ihracına çıkmaya karar verdi. Büyük ihtimalle buradan elde edilen gelirle kısa vadeli borçların kapatarak vadelerini uzatmış olacak.

Döviz pozisyon açığı ise koruma sonrasında sadece 326 milyon TL seviyesinde bulunuyor. ARCLK döviz riskini koruma altına almış durumda. Yüksek seviyede kur riski bulunmuyor.

Değerleme ve Hedef Fiyat

Şirket gelen sonuçlarla birlikte 2018 yılı ciro artışını %25’den %30 seviyesine revize etmiş durumda. FAVÖK Marjında %9.5 beklentisi devam ediyor. FAVÖK beklentisini ise 2.3-2.6 milyar TL aralığından 2.4-2.7 milyar TL aralığına yukarı yönde revize etmişler. ARCLK uzun vadeli FAVÖK marjını %1 seviyesinde koruyor.

ARCLK için 2018 yılı ciro beklentimi 26 milyar TL’den 28 milyar TL seviyesine revize ediyorum. FAVÖK beklentim ise 2.697 milyon TL düzeyinde bulunuyor.
Şirket son olarak piyasada 7.5x fd/favök çarpanında işlem görmekte. Bununla birlikte son yıllarda ortalama 10-11 fd/favök çarpanında işlem görmüş durumda. Satış gelirlerindeki ve karlılıktaki yukarı revize hedef fiyatı pozitif etkilerken, borçluluktaki artış ise aşağı yönlü etki yaratmakta. 2018 ve 2019 yılı çarpan beklentilerinin ortalaması almak daha sağlıklı sonuç verecektir.

Sonuç olarak ARCLK için 12 aylık dönemi kapsayan hedef fiyatımı 21.22TL’den 24TL’ye yukarı yönlü revize ediyorum. Buna göre hisse nin son kapanışı olan 14.45TL’ye göre %66 yükselme potansiyeli bulunuyor.

Kurdaki yükselişin ARCLK finansallarına olumlu etkisinin son çeyrekte de devam etmesini bekliyorum.

Riskler ve Fırsatlar

Şirket için önümüzdeki dönemde pozitif etkileyecek gelişmeler, yurtiçi pazarın 2019 yılında canlanması durumunda 2018 yılına kıyasla düşük baz etkisinin getireceği daha iyi yurtiçi sonuçlar ve EURUSD paritesinin yükselmesi olarak sıralanabilir.

Olumsuz senaryo ise Avrupa ekonomilerinde daralma ile birlikte EURUSD paritesinin daha düşük seviyeye gerilemesi hem ciro hem karlılığı olumsuz etkileyebilir ve yurtiçi pazarlarda daralmanın devam etmesi de diğer bir olumsuz senaryo olabilir.

ARCLK için uzun vadede olumlu görüşümü korumaya devam ediyorum. Kısa vadede hissenin dalgalanmaları olabilir.

2018/06 ARCLK Analizini okumak isteyebilirsiniz.

ARCLK

Teknik Strateji

Hisse teknik olarak orta vadeli alım sinyallerini üretmiş durumda. 50 günlük ortalamasının üzerinde ve MACD sıfırın üzerinde olması hissede genel eğilimlerin alıcılı yönde olduğunu gösteriyor. Büyük resimde 12 seviyesi üzerinde kaldığı sürece ılımlı görünüm devam edecektir. Daha kısa vadede ise 13.30 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece ise pozitif görünüm devam edecektir. Hisse nin 15 direncini kırması ve üzerine yerleşmesi durumunda ise pozitif görünüm güçlenebilir ve yukarı eğilim 17-18 aralığına doğru hızlanabilir. Strateji olarak mevcut hisseler 13.30 seviyesi üzerinde kaldığı sürece tutulabilir. Eğer sabırlı biriyseniz 12 seviyesi üzerinde kaldığı sürece korumaya devam edilebilir. Eğer mevcut pozisyon yoksa pozisyon almak ya da mevcuta ilave yeni pozisyon açmak için hissenin 15 direncini geçmesi ve üzerine yerleşmesi beklenebilir. Genel görünüm pozitif.

Buradaki görüşler kişisel görüşlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan görüşler genel yatırım yorum ve tavsiyesi kapsamındadır. Buradaki görüşler kişisel risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Burada yazılanlara göre hareket ederseniz risk size aittir. Lütfen sitedeki uyarı yazısını okuyun.

“ARCLK 2018/09 Bilanço Analizi, Değerleme ve Strateji” için 2 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir