Büyüme Verisi: İlk çeyrekte Beklentilerin Üzerinde Büyüdük

Türkiye ekonomisi 2017 yılının 1.çeyrek döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre beklentilerin üzerinde %5 büyüme gösterdi. Beklentiler %3.5 seviyesinde bulunuyordu. Çeyreklik bazda ise bir önceki çeyreğe göre büyüme %1.4 seviyesinde oluştu. Böylece ekonomi son iki çeyrekteki çeyreklik bazda negatif büyümeden pozitif büyümeye geçmiş oldu.

Büyüme verisine bakıldığında dikkatimizi çeken noktalar şu şekilde verilebilir;

• İmalat sanayinde geçen yıl aynı çeyreğe göre %5.1 büyüme oluşmuş. Sanayi üretiminin ilk çeyrek artışı %1.8 seviyesinde oluşmuştu. Burada beklentinin oldukça üzerinde bir rakam ile karşılaşıyoruz.

• Hizmetler grubunda %5.2 büyüme var. Ekonominin iki önemli ağırlığı olan sanayi ve hizmetler grubundaki yükseliş bunu açıklıyor.

• İnşaat sektöründe %3.7 ve Tarım sektöründe %3.2 büyüme görülüyor.

• Yıllık bazda geçen yıl aynı çeyreğe göre bütün üretim kalemlerinde büyüme mevcut.

• Bir önceki çeyreğe bakıldığında ise manşet büyüme %1.4 seviyesinde. Son iki çeyrekteki çeyreklik küçülmelerin ardından büyüme gelmiş.

• Çeyreklik bazda diğer hizmetler kaleminin dışındaki tüm gruplarda büyüme var.

• Çeyreklik bazda Finans sektörü %8.7 büyüme ile en fazla büyüyen sektör. Burada bankacıık sektöründe KGF’nun etkilerini net olarak görebiliyoruz.

• Çeyreklik bazda hizmetler grubu %2.2 yükseliş göstermiş.

• Genel olarak tüketim ve devlet harcamaları ekseni üzerindeki büyüme devam etmiş. Hanehalkı tüketimi yıllık bazda %5.1 artarken, devletin harcamaları %9.4 olmuş. İhracatın etkisi ise %10.6 seviyesinde.

• Devletin tüketim harcamaları yıllık bazda olduğu gibi çeyreklik bazda da %3.6 artış göstermiş.

• İhracatın katkısı çeyreklik bazda da %6 olmuş.

• Sabit sermaye yatırımları çeyreklik bazda %1.2 düşmüş. Buna bağlı olarak makine ve teçhizat yatırımları da yıllık bazda %10.1 azalmış.
Sonuç: Bu veri ile birlikte 2017 yılı için %3.3-3.5 arasındaki büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edilecektir. Büyüme’de tüketim harcamalarının etkili olduğu kadar, devlet harcamalarının katkısının da etkisi bulunuyor. Diğer yandan ihracatın büyümeye pozitif katkısı net bir şekilde görülüyor. Kur’un bulunduğu seviyenin ve dış alemdeki ekonomik faaliyetlerdeki canlanmanın bu konuda yardımcı olduğu söylenebilir. İmalat sanayinin büyümeye katkısı olumlu. Büyüme ile ilgili söylenebilecek negatif yorum, temel büyüme faktörlerinin yanında devlet desteğinin olması ve yatırımların güçlü olmaması olarak söylenebilir. Ancak nihai olarak büyümede yukarı yönlü revizyonlar gelecek görünüyor. TL ve Borsa pozitif bir veri olduğu söylenebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir