CEMTS 2018/06 Bilanço Analizi ve Değerleme

Çemtaş (CEMTS) 2Ç18 döneminde 32.2 milyon TL net kar açıkladı. Şirket çeyrek bazında net karını geçen yıl aynı döneme göre %174 arttırdı. Bu sonuca göre Şirket 2018 yılının 6 aylık döneminde net karını %118 artırarak 55.8 milyon TL seviyesine ulaştırdı. 2017 yılı altı aylık dönemde net kar 25.5 milyon TL idi.

ÇEYREK DÖNEM

Şirket ikinci çeyrekte cirosunu %59 artırarak 168.9 milyon TL’ye ulaştırdı. 2017 yılı 2Ç döneminde şirket cirosu 106.2 milyon TL idi. Şirket satış performansındaki tempoyu korumuş görünüyor. Şirketin brüt satış karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %105 oranında artış sağladı. 2Ç18 döneminde brüt satışlar 44.5 milyon TL oldu. Bu dönemde şirket faaliyet giderlerini %51 oranında artırmış. Bu artışta en önemli nedenin pazarlama giderlerindeki artış olduğunu söylemek mümkün.

masanotları

Şirket, aynı dönemde faaliyet karını 2Ç18 döneminde %207 oranında artırarak 15 milyon TL’den (2Ç17) 46.2 milyon TL’ye getirdi. Bunda ticari faaliyetlerle ilgili kur farkı gelirlerinin etkisinin ve SGK teşvik ve desteklerinin katkısı olduğu görülüyor.

Aynı dönemde Şirketin FAVÖK’ü %112 artışla 37 milyon TL’ye (2Ç17: 17.4 milyon TL) ve net karı %174 oranında artışla 32.2 milyon TL’ye (2Ç17: 11.7 milyon TL) ulaştı.

2.çeyrek verilerinin, ilk çeyrek döneme göre daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Her ne kadar şirket kur farkından doğan gider yazmış olsa da kur farkından dolayı oluşan gelirlerin ve karlılığın daha fazla olması bunu rahatlıkla kompanse etmiş.

CEMTS karlılık açısından oldukça iyi görünüyor. Brüt kar marjı geçen yıla göre %20.3’ten %26.3 seviyesine yükseldi. 1Ç döneminde %22.1 seviyesinde olan brüt kar marjı dikkate alındığında çeyrekler arasında da karlılık oldukça iyi görünüyor. Çeyreksel bazdaki artış bütün kar marjlarında geçerli. Bununla birlikte esas faaliyet kar marjı %14’ten yüzde 27’ye yükselmiş. Bunda kur farkı gelirinin etkisi var. FAVOK marjı %16’dan %21.9’a ve net kar marjı %11’den %19’a ulaşmış. Şirket karlılık açısından geçen yılın çok üzerinde.

6 AYLIK DÖNEM

Yılın ilk yarısında ise geçen yıl aynı döneme göre satış gelirleri %66 büyüdü ve 205.2 milyon TL’den 339.8 milyon TL oldu. Faaliyet karı %129 oranında genişledi ve 79.4 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK rakamı ise %75 büyüme ile 67.8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket net karını %118 artışla 55.8 milyon TL seviyesine taşımayı başardı. Kardaki artışta en önemli etken satışın %66 oranında artması ve kur farkı gelirlerinin katkısı olmuş.

Altı aylık dönemde brüt kar marjı 22.9’dan 24.2’ye yükseldi. Esas faaliyet kar marjı %16.8’den %23.3 seviyesine ve FAVÖK kar marjı 18.9’dan 19.9’a arttı. Net kar marjında ise altı aylık dönemde %12.4’ten %16.4’e güçlendi.

SATIŞLAR GÜÇLÜ

Şirketin yurt içi satışları 2Ç18 döneminde bir önceki yıla kıyasla %83 arttı. Yurtdışı satışlarında da %35’lik artış var. Şirket altı aylık dönemde ise yurtiçi satışlarını %86 ve aynı dönemde yurtdışı satışlarını %42 arttırdı. Şirketin üretimi Çelikhane ve Haddehane olmak üzere iki ayrı üniteden oluşmaktadır. 2018 yılı altı aylık dönemde çelikhane üretimi 2017 yılının aynı dönemine göre %12.1 oranında artış göstermiştir. Haddehane üretimi ise ilk altı ayda %4.6 oranında artmıştır.

2018 yılı altı ayında şirket toplam 50.047 tonluk yurt içi satışı gerçekleştirdi. 2017 yılı eş dönemine göre toplam yurt içi satışlar %17.6 (ton bazında – miktar) oranında arttı. Yurtiçi satışlarında hadde ürünün ton bazında artışı etkili oldu.
Hurda fiyatları dalgalı, ancak artış eğiliminde olmuş ve çelik fiyatları da dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artış göstermiştir. Elektrot fiyatları çok az gerilemiş ve yine aranılır olmuştur. Vanadyum fiyatları en yüksek seyrini sürdürmektir.

Şirket ton bazında geçen yıla göre ilk altı ayda yurt dışı satışları %7.5 oranında azalmıştır. 2018 yılı ilk altı ayında (miktar bazında), yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki payı % 40, 2017 yılının aynı döneminde (miktar bazında), yurtdışı satışların toplam satışlar içindeki payı ise % 45 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin miktar bazında toplam satışları %6.2 oranında artmıştır.

DEMİR – ÇELK FAALİYETLERİ VE ÇEMTAŞ’IN KONUMU

Bilindiği üzere 2018 yılında ABD Başkanı D. Trump Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ticaret yasasının 232. maddesine göre ulusal güvenlik gerekçesiyle Türkiye’nin de içinde bulunduğu 12 çelik ihracatçısı ülkeye % 25’lik gümrük vergisi koymuştur. Ancak Çemtaş’ ın (CEMTS) hem birinci çeyrekte hem de ikinci çeyrekte ABD ile hiçbir ihracatı bulunmamaktadır. Şirket altı aylık dönemde 1.349.223 $ ve 26.656.361 € ihracat gerçekleştirdi. 2017 yıl sonunda ihracat satışları 4.550.594 $ ve 47.317.219 € idi.

Şirket Avrupa Birliği’ne ihracat yapmaktadır. Ancak ülke olarak 12 çelik ihracatçısı konumunda olmamıza rağmen şirketin AB’ye ihraç ettiği kabuk soyulmuş yuvarlak çelikler muaf tutulmuştur. Komisyonun kesin kararı 26 Aralık’ta verilecek. Ancak şirket ilk altı ayda yaptığı ihracat doğrultusunda satışlarına devam edeceğini açıklamıştır.

GENEL BİLGİLER

Şirketin 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle net yabancı para pozisyonunda 9.587.989 $ döviz fazlası, 18.322.073 € döviz fazlası ve 113.000 İngiliz Sterlini döviz açığı vardır. Şirket genel olarak döviz dalgalanmalarından korunmak amacıyla opsiyon sözleşmeleri yapmaktadır. Buna karşın döviz kurlarında %1 oranında sapma olması +/- şirketin vergi öncesi dönem karı/zararında 1.403.275 TL (30 Haziran 2017: 62.591 TL) artış/azalış oluşmaktadır.

Şirketin altı aylık dönemde 78.2 milyon TL net borç pozisyonu bulunmaktadır. Ancak son durum itibari ile 12 aylık FAVÖK rakamının 103 milyon TL seviyelerinde olduğu dikkate alındığında önemli bir risk teşkil etmemektedir. Ayrıca cari oran 2.73 ve likidite oranı 1.5 gibi yüksek seviyelerdedir.

Şirketin 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile başlayan 3. Faaliyet Döneminde ise 5 adet iç proje ve 2 adet TÜBİTAK destekli özel firma ortaklı proje (Çemtaş – Kanca, Çemtaş-Delphi–Kanca) yürütülmeye devam etmektedir.

Değerleme ve Hedef Fiyat

Çemtaş (CEMTS) bu sonuçlarla 2018 yıl sonu için 684 milyon TL satış beklentimizi destekliyor. FAVÖK Marjı beklentimizin üzerinde gidiyor. Ancak yine de %16-17 FAVÖK marjı beklentimizi %19 seviyesine ve buna bağlı olarak FAVÖK beklentimizi 109 milyon TL’den 126 milyon TL seviyesine revize ediyoruz.

Hissenin 2015 yılından bu yana olan tüm çeyrek fd/favök ortalaması 7.3x seviyesinde bulunuyor. Buna göre CEMTS için 12 aylık dönemi kapsayan hedef fiyatımızı 7.08TL’den 8.20TL seviyesine revize ediyoruz. Bu revizede şirketin karlılık artışının etkisinin yanında net borçlarındaki düşüşün etkisi var. Sadece borçlardaki gerileme hisse başı 0.36TL fiyata katkı yapmakta. Hissenin mevcut borsa fiyatı olan 6.27TL seviyesine göre %31 yükseliş potansiyeli bulunmaktadır.

CEMTS 2018/03 Raporu ile ilgileniyorsanız tıklayabilirsiniz. 

cemts201806

Buradaki görüşler kişisel görüşlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan görüşler genel yatırım yorum ve tavsiyesi kapsamındadır. Buradaki görüşler kişisel risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Burada yazılanlara göre hareket ederseniz risk size aittir. Lütfen sitedeki uyarı yazısını okuyun.

“CEMTS 2018/06 Bilanço Analizi ve Değerleme” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir