Fitch Değerlendirmesi

Fitch beklentiler paralelinde Türkiye’nin kredi notunda ve görünümünde değişikliğe gitmedi. Piyasalarda Fitch’e yönelik ekstra bir fiyatlamanın zaten olmadığını ve beklenti yönünde çıkan bu kararın piyasaları etkilemesini beklemiyorum. Olumlu ya da olumsuz yönde bir değişiklik olması piyasalarda etkili olabilirdi. TL ve borsa açısından nötr etkiler bekliyorum.

Fitch açıklamalarında Türkiye’nin cari açığının yüksek ve kalıcı olduğunu yinelerken, dış finansmana karşı ekonominin kırılganlık taşımaya devam ettiğini belirtiyor. Cari açığın finansmanının dış borçlardaki artış eğilimini koruyacağını belirtiyor. Geçici mali teşviklerin ve Kredi Garanti Fonu ile verilen kredilerin yılın ikinci yarısında da ekonomide canlılıklar yaratabileceğini ve büyümeyi desteklemeye devam edeceğini ifade ediyor.

masa notları

Kredi Garanti Fonunun genel kamu maliyesi dengesindeki dengeyi etkileyebileceği ifade edilirken, mali teşviklerin devam ettirilmesinin mali disiplin konusunda soru işaretleri yaratabileceği de ifade ediliyor. Geçici teşviklerin büyümeyi desteklediği ancak yapısal reformların yapılmadığı da işaret edilen konular arasında.

Genel kamu maliyesi, disiplini ve Bankaların streslere karşı dayanıklılığı konusunda olumlu görüş bildiriyor.

Kredi Notunu Etkileyecek Faktörler

Fitch kredi notunu olumsuz etkileyebilecek gelişmeler arasında, dış finansman zafiyetlerinin artması, kamu maliyesinde zayıflama, borç / GSYH oranının akran ülkeler ortalamasına yükselmesi, siyasi istikrarın kaybolması ve güvenlik durumundaki bozulmaları ön plana çıkarıyor.

Buna karşın kredi notunu olumlu etkileyecek faktörleri ise, yapısal eksikliklerin giderilmesi ve dış finansman için gerekli reformların yapılması, makroekonomik göstergelerin belirgin bir şekilde düzelmesini sağlayacak siyasi istikrar ve güvenlik ortamı olarak belirtmiş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir