MIATK 2022/09 Bilanço Analizi

MİA Teknoloji (MIATK) 3Ç22’de 83mn TL net kâr açıkladı. Net kâr çeyreklik 1.81% gibi yatay seviyede artarken,  geçen yıl aynı döneme göre yıllık 386.01% yükseliş gösterdi. Net kâr marjı 3Ç22’de 48.57% olurken, önceki çeyrekte 65.16% ve geçen yıl aynı çeyrekte 43.36% olmuştu. Net kar marjında önceki çeyreğe göre 17 puana yakın düşüş oldu. Bunda brüt kar marjındaki 16 puana yakın düşüş büyük ölçüde etkili oldu.                    

masanotları borsa

Satış gelirleri 3Ç22’de 171mn TL seviyesinde gerçekleşti.  Satışlar önceki çeyreğe göre 36.58% artarken, geçen yıl aynı döneme göre yıllık 333.85%  büyüdü. Brüt kâr marjı 3Ç22’de 52.76% oldu. Önceki çeyrekte 68.14% ve geçen yıl aynı dönem 47.95% olmuştu. Brüt kar marjında önceki çeyreğe göre 16 puana yakın düşüş oluştu. Bu düşüş, cironun artmasına rağmen net karın önceki çeyreğe göre yatay kalmasında etkili oldu.                                                       

FAVÖK aynı dönemde 89mn TL olurken, yıllık bazda 5.40% artış gösterdi. Çeyreklik 361.87% büyüdü. FAVÖK marjı aynı dönemde 52.28% seviyesinde oluştu. Önceki çeyrekte 67.75% , geçen yıl aynı dönemde 49.11% olmuştu.                                                                                                     

MIATK 9 Aylık Sonuçlar                                                                                                                  

Yılın ilk 9 ayında şirket 190 mn TL net kâr açıkladı. Net kâr geçen yıl aynı döneme göre 452.21%  büyüdü.  Bu dönemde şirket 357 mn TL satış geliri elde ederken satış gelirleri yıllık 241.73% artış gösterdi. FAVÖK 200 milyon TL oldu ve yıllık bazda 418.82% arttı.

Yılın ilk 9 ayında şirket 56.16% brüt kâr marjı ile çalıştı. Geçen yıl aynı dönemde 36.75% olmuştu. Brüt kar marjı 3Ç’deki düşüş sonucunda 6 aylık sonuçlara göre 3 puana yakın geriledi. Favök marjı 56.06% seviyesinde olurken, geçen yıl 36.93% olmuştu. Net kâr marjı 53.20% oldu. Geçen yıl aynı dönemde 32.92% olmuştu.                                                                                    

Aynı dönemde Aktif kârlılığı 51.89% olurken, geçen yıl aynı dönemde 23.74% olmuştu. Sektör ortalaması 23.27% seviyesinde bulunuyor.                                                                                                             

Özsermaye kârlılığı 70.70% olurken, geçen yıl aynı dönemde 33.72% olmuştu. Sektör ortalaması 43.84% seviyesinde bulunuyor.                                                                                                                

Borç Riski Bulunmuyor

Bu dönemin sonunda şirketin 34 mn TL net nakiti bulunuyor. 2021 yılının sonunda şirketin 62 mn TL nakiti bulunuyordu. Şirketin net nakiti bulunuyor. Cari oran 2.05x ve likidite oranı ise 1.99x seviyelerinde. Sektör ortalaması cari oran için 1.85x ve likidite oranı için 1.65x seviyesinde bulunuyor. MIATK için borç sorunu bulunmuyor. Şirket halka arzdan gelen gelir ile 12.5 mn TL kısa vadeli banka kredilerini kapamıştı. Ancak son birkaç çeyrektir kredi borçlanması olduğu görülüyor. Ancak MIA gibi net nakiti olan bir şirket için borçlanma alanı var.                                                                                            

Şirketin borç kaynak oranı 25.87% seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde 29.60% seviyesindeydi. Sektör ortalaması borç kaynak oranı için 46.89% seviyesinde bulunuyor. Sektörüne kıyasla kaldıraç oranı oldukça düşük. Borç riski yok.                                                                                    

Güçlü Nakit Akışları ve Buna karşılık Yatırım Harcamaları                                                                                                                

Şirketin nakit değerleri 2021 yıl sonuna göre 30.4 milyon TL artarak 98.8 milyon TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 106.5 milyon TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden -136.4 milyon TL nakit çıkışı olurken, finansman faaliyetlerinden 60.3 milyon TL nakit girişi sağlandı.

Şirket’in net finansman gelirleri bulunuyor. Nakit varlığı ve döviz pozisyonu ile kur farkı gelirleri net finansman geliri yaratmakta. Eylül sonu itibari ile MIATK’nın 2mn$ ve 85 bin € döviz fazlası bulunuyor.      

Faaliyet Etkinliği 3Ç’de Hızlanmış                                                                     

Nakit döndürme süresi bu dönemin sonunda -1.88 gün olarak gerçekleşti. Sektör ortalaması ise 40.71 gün seviyesinde bulunuyor. Oldukça hızlı bir nakit döngü süresi bulunuyor. Bunda son çeyrekte borç ödeme süresinin uzaması ve stok devir süresinin kısalması etkili olmuş görünüyor. Şirket’in faaliyet etkinliği 3Ç’de hızlanmış.

Hissedeki Yükselişe Rağmen Makul Piyasa Çarpanları

MIATK son kapanışa göre 2,521 mn TL firma değerinde bulunuyor. Son duruma göre 12.19x F/K (sektör 17.52x), 11.38x FD/FAVÖK (sektör 12.42x) ve 5.87x PD/DD (sektör )4.33x piyasa çarpanlarıyla işlem görüyor. Mevcut Özsermaye karlılığı dikkate alınırsa PD/DD oranını makul karşılıyorum. Piyasa çarpanları sektör ortalamalarına göre makul düzeyde bulunuyor.

Toplam Projeler ve Ciroya Katkısı

Şirket’in Tamamlanan ve Devam Eden Projelerin Net değeri son durum itibari ile 272.2 mn TL seviyesinde bulunuyor. Bu rakam 2021 yılı sonunda 153.2 mn TL seviyesindeydi. Bu 6 ayda projelerde %77 artış anlamına geliyor. Proje değerlerinin artması cirodaki artışı desteklemesi nedeni ile önemli. Şirket yeni projeler aldıkça veya mevcut projelere ekleme yaptıkça, toplam proje bedeli ne kadar yükselirse, cironun tırmanacağı seviyede o kadar yükselecektir.

Çeyreklik Gelirler Artıyor

MIATK Çeyreklik Gelirler mn TL

Yukarıdaki grafikte çeyrek bazında satış gelirlerini görmektesiniz. Dikkat ederseniz 2022 2Ç dönemden itibaren gelirlerde ciddi bir tırmanış bulunuyor. Son durumda çeyreklik gelir 171mn TL seviyesine ulaşmış. MIATK bir proje taahhüt şirketi olması nedeni ile dönemsellik özelliği muhtemelen bulunuyor. Bu nedenle son çeyrek gelirleri daha güçlü gerçekleşebilir.

MIATK Halka Arz Fiyat Tespit Raporundaki 2022 Beklentileri

Şirket 15-16 Kasım 2021 tarihlerinde 15.80TL iskontolu halka arz fiyatı ile talep topladı ve 22 Kasım 2021 tarihinde Borsa’da işlem görmeye başladı. Şirket için 604 mn TL (hisse başı 20.14TL) piyasa değeri tespit edildi ve iskontolu olarak 474 mn TL piyasa değerinden (hisse başı 15.80TL) işleme başladı. MIATK şu anda 2 milyar 556 mn TL piyasa değerinde bulunuyor. Başka deyişle işleme başladığı 474mnTL piyasa değeri bu geçen sürede %439 arttı. Aynı sürede Şirket’in net kar rakamı %452 arttı. Bu piyasa çarpanlarının makul seviyede kalmasını sağladı. Başka deyişle MIATK’daki borsa performansı, Şirket’in mali performansı ile desteklenmiş görünüyor.

Halka arz Fiyat Tespit Raporunda 2022 yılı için 205 mn TL satış geliri beklenirken, yılın 9 aylık döneminde 357 mn TL satış geliri gerçekleşti. Brüt kar beklentisi 59.4mnTL seviyesindeyken, Şirket şimdiden 200 mn TL brüt kar rakamına ulaştı. Esas Faaliyet kar beklentisi 57.8 mn TL iken, 9 aylık dönemde 186 mn TL net esas faaliyet karına ulaşıldı. Fiyat tespit raporundaki 2022 yılı tahminlerini daha yılın 9 aylık bölümünde oldukça ciddi şekilde aşmış durumda. Bu sonuçlar hissenin borsadaki halka arzdan bu yana olan %439’luk yükseliş performansını getirdi.

Değerlendirme ve Fiyatlama

Öncelikle açıklanan finansalları pozitif buluyorum. Oldukça güçlü. Son çeyrekteki brüt kar marjındaki sert düşüş takip edilmeli. Bu gelişmelere göre MIATK, son çeyrekteki dönemselliğin pozitif etkisini de dikkate alırsak 2022 yılını 550 mn TL satış geliri ve 277 mn TL net kar ile kapatabilir görünüyor. Mevcut piyasa çarpanlarına göre bu tahmin verileri üzerinden gidersek MIATK için 2022 yılı sonuçları kapsamında 88TL fiyat belirleriz. Geleneksel 10x f/k yaklaşımına göre ise 73TL seviyeleri buluruz. Başka deyişle 73TL ile 88 TL arasında bir değer aralığı bulunabilir. Bu hesaplamanın sadece 2022 beklentilerine göre olduğunu hatırlatmak isterim. 2023 yılı ciro ve karlılık beklentileri şekillendiğinde fiyat yeniden revize edilmelidir ve büyüme devam ettiği sürece yukarı yönlü devam edecektir.

Bir diğer yaklaşım ise şöyle yapılabilir. Fiyat tespit raporunda 2022 yılı için beklenen net kar rakamının 4-4.5 katını getirecek görünüyor. Eğer o gün sözkonusu beklentiler ile 20TL fiyat hesaplandıysa, bugün bu rakamın 4 katı olması sürpriz olmaz. Aynı şekilde MIATK için yapılan İNA analizinde 2026 yılı için beklenen ciro rakamına daha ilk yılında ulaşacak görünüyor. Şimdiki güncel veriler ile aynı İNA analizi yapılsa yine üst paragrafta işaret edilen rakamlara muhtemelen ulaşılırdı.

Son olarak MIATK hızlı büyüyen ve proje bakiyesi sürekli artan bir teknoloji yazılım firması konumunda bulunuyor. Toplam proje bedeli büyümeye devam ettiği sürece bu uzun vadede fiyata yansımaya devam edecektir. Yeni şirket kurulumları ve yeni faaliyet alanlarına girerek cirodaki büyümenin istikrarlı ve kalıcı olmasını sağlamayı hedefliyor.  Buna karşılık Şirket proje şirketi olması nedeni ile işletme sermayesi ihtiyacı olacaktır. Ciro büyüdükçe bu ihtiyaç artacaktır. Şu anda iletme sermayesi satışların %36’sı ile makul seviyelerde görünüyor. Ancak cirodaki büyüme işletme sermayesi üzerinde baskı yaratabilir. Şirket daha fazla büyümek için ilerleyen dönemde daha fazla sermayeye ihtiyaç duyabilir ve borçlanmasını artırabilir. Diğer hususlar MIATK için ne kadar olumlu ise, bu durumda daha uzun vadede olumsuz sayılabilecek bir husus olabilir. Bu elbette şirketin işletme sermayesini yönetme becerisi ile yakında ilgili olacak.

MIATK Özet Gelir Tablosu

Çocuğunuza Borsa Hesabı açın makalemi okumalısınız.

Borfin Eğitimlerim için Görsele tıklayınız

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir