OTKAR 2019/03 Bilanço Analizi ve Değerleme

Çeyrek Dönem Analizi

Otokar (OTKAR) 2019 yılı 1Ç döneminde 11 milyon TL zarar açıkladı. Şirket 2018 yılı 1Ç döneminde 27.7 milyon TL zarar açıklamıştı. Bunda satış ve pazarlama faaliyetlerindeki giderler ile finansman giderlerindeki yükselişler etkili oldu.

masanotları

Üretim – Satış – Kapasite

OTOKAR, 2019 yılı ilk çeyreği cirosunu %66 artırdı. Net satışlarını 252 milyon TL’den 419 milyon TL’ye yükseltti. Şirketin yurt içi satışları 2019 yılı 1Ç döneminde %39 azaldı. Yurt dışı satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %358 seviyesinde artarak 66.6 milyon TL’den 305 milyon TL’ye yükseldi.

2019 yılı ilk çeyreğinde toplam ciro içinde ihracatın payı %73 olarak gerçekleşti. Bu rakam 2018 1Ç döneminde %26 idi.

1Ç19 Ciro dağılımına bakıldığında en büyük pay %78 ile otobüs segmentinden gelirken bunu %13,5 ile diğer ve %6.9 seviyesi ile zırhlı araçlar izledi. Hafif kamyon ve treylerin cirodaki payları %1 seviyesinde oldu.

OTKAR toplam taşıt aracı üretimi, 2019 yılı Ocak-Mart döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre %15 azalışla 361.516 adet olarak gerçekleşirken, otomobil üretimi %16 oranında azalışla 238.822 adet düzeyinde gerçeklemiştir. Yine 2019 yılı ilk üç aylık taşıt aracı pazarı 90.888 adet ile geçen yıla kıyasla %45; otomobil pazarı ise 68.812 adet ile %44 oranında azalmıştır.

2019 yılı ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre hafif ticari araç grubunda minibüs üretimi %28 arttı ve midibüst ile kamyonette sırasıyla üretim %52 ve %15 azaldı.

Ağır ticari araç grubunda ise otobüs üretimi %6 artarken, büyük ve küçük kamyon sırasıyla %24 ile 90 azaldı. 2019 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ithal hafif ticari araç satışları %48 oranında; yerli hafif ticari araç satışları ise %43 oranında azaldı. Bu dönemde ithalatın pazar payı % 46 olarak gerçekleşti.

Şirketin 2018 yılı 1Ç döneminde %19 olan kapasite kullanımını 2019 yılı 1Ç döneminde %13’e geriledi.

Aşağıdaki tabloda şirketin üretim ve satışlarının 2018 – 2019 yılları 1Ç döneminde karşılaştırmalı olarak görmek mümkün. Bu tabloyu şirketin 2019/ 1Q dönemine ait faaliyet raporunda bulabilirsiniz.

Burada en dikkat çeken nokta, zırhlı araçlar üretiminin 2019 1Ç döneminde 2018’e göre %192 artması oldu. Buna karşın zırhlı araç satışları 2019’da 7 adet azalarak iki dönem arasında %37 geriledi. Şirketin en yüksek kar marjını yarattığı ürün zırhlı araçlar. Zırhlı araç satışlarının ihracata katkısı ve diğer ihracat çalışmaları ihracatın yükselmesinde önemli bir etkiye sahip. Bu nedenle zırhlı araçlardaki daralmanın artmaması şirketin kar marjları ve ihracatı açısından önemli bir unsur.

Otobüs üretim ve satış adeti 2019 yılında yükselirken, treyler ile kamyon üretimleri 2019 yılı 1Ç döneminde olmamış.

Kesinleşen Siparişler

Şirketin 2018 yıl sonunda 2.7 milyar TL, 430 milyon $ ve 76 milyon € kesinleşmiş sipariş tutarı bulunuyor. Bu rakamlar 2019 yılı 1Ç döneminde 2.6 milyar TL, 430 milyon $ ve 34 milyon € olarak teslimatları doğrudan Otokar tarafından gerçekleştirilecek şekildedir. Bu siparişler Backlog, Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri Rabdan 8×8 siparişi, Bükreş Belediyesi otobüs siparişlerinden oluşmaktadır.

1Ç19 Dönemindeki Faaliyetleri

2019 yılı 1Ç itibari ile OTKAR’ın net borç pozisyonu 814.3 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Net borç önceki çeyreğe göre 280 milyon TL düzeyinde artmış. Bunda kur etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Net borç / FAVÖK rasyosu ise 3.6x ile şimdilik risk teşkil etmeyecek bir yerde bulunuyor. Buna karşın net borcun artması borcu yönetme konusunda sınırlı bir endişe yaratabilir. Buna ek olarak şirketin cari oranı 1.5x ve likidite rasyoları da 0.86x seviyelerinde. Borç çevirme rasyolarını makul görmekle birlikte bir miktar daha yüksek olmasını tercih ederiz.

Şirketin çok önemli bir döviz pozisyon fazlası ya da açığı bulunmuyor. Yüksek ihracat yeteneği sayesinde kur riskine karşı doğal koruması bulunuyor.

Şirket 25 Mart’ta hisse başı net 2,55 TL nakit temettü ödenmesini gerçekleştirdi.

PROJEKSİYON VE HEDEF FİYAT

OTKAR için 2019 yılında 1.930 milyon TL satış geliri ve 261 milyon TL FAVÖK karı öngörüyoruz. FAVÖK marjının %13 seviyelerinde oluşmasını tahmin ediyoruz.

FD/ Satış, PD/DD çarpanlarına göre hesapladığımız 12 aylık dönemi kapsayan hedef fiyatımızı 113.60 TL’den 111.50 TL’ye aşağı yönlü revize ediyoruz. Mevcut borsa fiyatı olan 110.50 TL’ye göre çok önemli bir kazandırma potansiyeli bulunmuyor.

OTKAR’ın ederinde fiyatlandığını ve mevcut fiyatların cazip fırsatlar sunmadığını düşünüyoruz. Hissede yaşanacak düşüşlerin alım fırsatı olarak gözlenmesinin daha doğru bir strateji olabileceğini düşünüyoruz.

Hissenin yılbaşından bugüne %30 yükseldiği ve borsaya rölatif olarak %31 gibi iyi bir performans gösterdiğini, ayrıca son bir yılda yatırımcısına %55 getiri sağladığını dikkate aldığımızda hissenin değerinde olduğu görüşümüz destekleniyor.

otkar

Buradaki görüşler kişisel görüşlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan görüşler genel yatırım yorum ve tavsiyesi kapsamındadır. Buradaki görüşler kişisel risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Burada yazılanlara göre hareket ederseniz risk size aittir. Lütfen sitedeki uyarı yazısını okuyun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir