Petkim PETKM 2017 Bilanço Analizi ve Değerleme

Petkim (PETKM) 4Ç17 döneminde 365.1 milyon TL net kar açıkladı. Bu sonuçla birlikte Şirket 2017 yılını %93 artışla 1 milyar 401 milyon TL net kar ile kapadı.

Çeyrek dönem

Son çeyrek dönemde ciro, favök ve net karda miktarsal bazda önceki çeyreklere göre düşüşler görülmüyor. Aynı görüntü kar marjlarında da var. Brüt marj %24.4 ile önceki çeyreklerdeki seyri korurken aynı şekilde favök marjı %23 ile genel seyrini korumuş durumda. Borsa ‘daki pek çok şirkette son çeyrekteki karlılık düşüşü PETKM ‘de görülmüyor. Olumlu.

masanotları
2017 Yılı Analizi

2017 yılında ise şirketin satış gelirleri bir önceki yıla kıyasla %62 artışla 7 milyar 363 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK ise %98 büyüme ile 1 milyar 749 milyon TL düzeyine ulaştı. Şirket’in net karı ise %93 artışla 1 milyar 401 milyon TL seviyesinde oluştu.

PETKM için 2017 yıl sonu beklentilerim 7 milyar 161 milyon TL satış geliri, 1 milyar 676 milyon TL FAVÖK ve 1 milyar 383 milyon TL net kar seviyesindeydi. Görüldüğü gibi 9 aylık dönemde revize ettiğim bu rakamlarında üzerinde sonuçlar aldık. Pozitif.

Karlılığa bakıldığında 2017 yılını %25.2 brüt kar marjı ile tamamladı. 2016 yılında %21 brüt karlılık oluşmuştu. FAVÖK marjı ise %19.4’den %23.7 seviyesine yükseldi. Net kar marjında ise %16 seviyesinden %19 seviyesine yükselme görülüyor. Olumlu.

Küresel Talep Olumlu Etkiledi

Küresel ekonomilerdeki büyümenin 2017 yılında güçlü gerçekleşmesi, petrokimya ürünlerini talebi artırırken PETKM satışlarını da pozitif etkiledi. Hem artan talep hem küresel düzeyde kısıtlı tutulan hazır stoklar fiyat ve karlılığı da olumlu etkiledi. Buna karşın petrol fiyatlarının 50$ seviyelerinden 65$ seviyesine yükselmesi ise karlılıkta bir miktar baskı yarattı. Şirket’in karlılığının yükselmesinde bunlar etkili oldu.

Şirket 2017 yılında %97 kapasite kullanım oranı ile toplam 3.4 milyon ton üretim gerçekleştirdi. Üretim ürün bazında rekor seviyede oluştu.

Ayrıca fabrika bazında; Etilen, Aromatikler, Etilen Glikol (EG), Alçak Yoğunluk Polietilen-Tübüler (AYPE-T), Saf Tereftalik Asit (PTA), Yüksek Yoğunluk Polietilen (YYPE) ve Ftalik Anhidrit (PA) fabrikalarında bugüne kadar ki en yüksek üretimler gerçekleştirildi.

Petkim enerji santrali ve fabrikalarda gerçekleştirilen projelerle son 10 yılda ürün başına birim enerji tüketiminde %18 düşüş sağladı.

Yıl içinde tamamlanan 16 adet enerji verimliliği projesine 3.430.874 ABD doları yatırım yapılırken, enerji maliyetinde 2.625.220 ABD doları /yıl tasarruf sağlandı.

2017 yılında elde edilen 7.363 milyon TL satış gelirinin %99’luk bölümü petrokimya ürünlerinden, geri kalanı Liman gelirlerinden elde edildi.

Şirket 2017 yılında satış gelirlerinin %64’ünü yurtiçinden, %36’sını ise ihracattan elde etti. Yurtiçindeki yüksek büyüme, ürün talebinin artması ve teşvikler yurtiçi talebin güçlü olmasını sağladı.

2017 yılı sonu itibari ile şirketin net borcu 1 milyar 492 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık cari oran 1.8x ve likidite oranı ise 1.4x gibi yüksek seviyelerde. Borç çevirme ve ödeme riski bulunmuyor. Diğer yandan finansman gelir gider dengesi ise oldukça iyi.

Döviz pozisyonu ise 185 milyon $ fazla, 85.5 milyon € eksi durumda. Net olarak döviz fazlası bulunuyor. Döviz varlıkları hedge edilmiyor. Şirketin gelirlerinin döviz bazında bulunması doğal bir koruma sağlıyor.

Star Rafinerisi 2018 SONUNDA Devreye Giriyor

Şirket’in hakim ortağı Socar Turkey Enerji A.Ş.’nin iştiraki Star Rafineri A.Ş. tarafından Petkim yarımadasında kurulacak rafineri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Rafinerinin %98’lik bölümünün tamamlandığı belirtiliyor. Petkim’in bağlı ortaklığı Petlim’in liman yatırımı ile birlikte; rafineri, petrokimya, enerji ve lojistik entegrasyonunun tamamlanması hedefine doğru ilerlenmektedir. Bu entegrasyona yönelik çalışmalar ile birlikte Petkim tarafından enerji verimliliği, ürün çeşitliliğinin artırılması ve kapasite artışına yönelik yatırımlara devam edilmektedir.

Star rafinerisinin 2018 yılı sonunda üretime başlaması bekleniyor. 6,3 milyar dolar yatırım bedeline sahip STAR Rafineri, yerli hammadde tedarikiyle Türkiye’deki cari açığın kapanması için pozitif katkı sağlayacaktır. Petkim, 2018 yılı başında stratejik bir kararla STAR Rafineri’de 720 milyon dolar karşılığında dolaylı olarak %18 oranında ortak olmak üzere sözleşme imzalamış bulunuyor. Şirket faaliyet raporunda bu ortaklığı, önümüzdeki dönemde Petkim’in farklı alanlarda gelir çeşitliliğini artırması açısından önemli bir atılım olarak değerlendiriyor. 2019 yılında rafineri etkilerini tam olarak hissedebileceğiz.

Temettü 3 Mayıs’ta

Şirket yaptığı açıklamada 2017 yılı Net Dağıtılabilir Dönem Karından çıkarılmış sermayenin %36’sına tekabül eden 540.000.000,00 TL brüt temettünün nakden dağıtılması kararının genel kurulun onayına sunulacağını açıkladı. Şirket ayrıca nakit kar payı kararıyla beraber mevcut çıkarılmış sermayesinin %10 oranına tekabül eden 150.000.000 TL brüt temettünün ise özel fonlardan karşılanarak bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararını genel kurulun onayına sunacağını açıkladı. 3 Mayıs 2018’de yapılacak temettü ödemesinde temettü verimliliği 21.03.2018 tarihli kapanışa göre net %3.8’e gelmektedir.

DEĞERLEME VE HEDEF FİYAT

Genel olarak PETKM finansal sonuçları 2017 yılında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Satış gelirlerinde geçen yıl görülen ciddi yükseliş 2018 yılında görülmeyebilir. Ancak küresel büyümenin devam etmesi petrokimya talebinin güçlü kalmasına ve kar marjlarının yüksek seyrini korumasını sağlayacak görünüyor.

Şirket henüz 2018 yılı beklentilerini paylaşmadı. Bu nedenle öngörülerin paylaşılmasının ardından yeniden değerleme yapılacaktır. Şimdilik 2018 yılında satış gelirlerinde %16-20 gibi bir büyüme, FAVÖK Marjının %24-25 seviyesini korumasını bekliyorum. 2017 yılı satış ve favök gerçekleşmeleri bile hedef fiyatı yukarı revize etmeyi gerektiriyor zaten.

Bu beklentilere göre f/k, fd/favök ve ina yaklaşımlarıma göre ortalama olarak PETKM için 6-12 aylık hedef fiyatımı 7.50TL’den 9.34TL seviyesine yukarı yönlü revize ediyorum. Hissenin son borsa kapanışı olan 8.09TL ye göre %15 yükseliş potansiyeli bulunuyor.

petkm

Buradaki görüşler kişisel görüşlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan görüşler genel yatırım yorum ve tavsiyesi kapsamındadır. Buradaki görüşler kişisel risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Burada yazılanlara göre hareket ederseniz risk size aittir. Lütfen sitedeki uyarı yazısını okuyun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir