SASA 2020/12 Şirket Analizi

Sasa Polyester (SASA) bugün 2020 yılının son çeyrek bilançosunu açıkladı ve böylece 2020 yılı sonuçları netleşmiş oldu. Açıklanan finansallar oldukça güçlü. 4Ç20’de satış gelirleri önceki yıl aynı döneme göre %141 artışla 1 milyar 952 milyon TL oldu. Bu satış rakamı aynı zamanda çeyrek bazında rekor satış rakamı demek oluyor. Yine Esas faaliyet Karı aynı dönemde yıllık %507 artışla 417 milyon TL ve FAVÖK %441 artışla 471 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Sonuç olarak net kar %267 artışla 367 milyon TL oldu. Net kardaki artışta satış gelirlerindeki güçlü gelişme ve kar marjlarında sıçrama etkili oldu. Kurdaki iyileşmeye bağlı olarak kur farkı giderlerinin daha yumuşak geçmesi de net kar üzerinde önceki çeyreklere kıyasla daha az baskı yaptı.

masanotları

Son Çeyrekte Kar Marjlarında Sıçrama Oldu

Asıl dikkatimi çeken kar marjlarındaki gelişme oldu. 4Ç20’de Brüt kar marjı %25 olurken, hem geçen yıl önceki çeyreğe göre 11 puan hem bir önceki çeyreğe göre 17 puanlık bir sıçrama gerçekleştirdi. Keza FAVÖK marjı yine sırasıyla 13 puan ve 19 puan artışla %24 oldu. Aşağıdaki özet tabloda kar marjlarının önceki çeyreklere göre gelişimini görebilirsiniz. Kar marjlarındaki iyileşmede petrol fiyatlarındaki iyileşmeye paralel olarak ürün fiyatlarındaki iyileşmenin ve Şirket’in Ar-Ge’ye yaptığı harcamaların sonuçlarını verimlilik olarak almasının etkili olduğunu görüyorum.

2020 Yılı Genel Sonuçları

Sonuç olarak son çeyrek sonuçlarının açıklanması ile birlikte 2020 yılı sonuçları netleşmiş oldu. Bu sonuçlara bir bakalım. SASA 2020 yılında ne yapmış, nerelerden nereye gelmiş bir iki kelam edelim.

Dolar bazında satışlar

Öncelikle satış gelirleri 2019 yılına göre %82 artışla 5 milyar TL seviyesine ulaştı. Çok değil 2016 yılında yatırımlara başlamadan önce yıllık cirosu 1 milyar TL seviyesindeydi. Dolar bazında satış rakamı ise 720 milyon $ oldu ve 2019 yılına göre dolar bazında %48 yükseldi. Şirket 2017 yılında açıkladığı yatırımlarını bu zaman içerisinde tek tek devreye aldı ve ciro üzerinde katkı sağlamaya başladı. Aşağıdaki tablo yıllıklandırılmış dolar bazında satışları görmenize yardımcı olacaktır.

SASA yıllık dolar bazında satış mn$

2020 sonuçlarına devam edelim. FAVÖK rakamı yine 2019 yılına göre %352 artışla 1 milyar 31 milyon TL oldu. Bunda cirodaki büyüme ve kar marjlarındaki artışın etkisi büyük. Net kar rakamı ise diğerlerinin aksine %71 küçüldü ve 312 milyon TL oldu. SASA 2019 yılında 1 milyar 64 milyon TL net kar açıklamıştı. Peki ne oldu da satış ve karlılık artarken net kar düştü. 2020 yılında yaşanan kur şoku neticesinde Şirket 1 milyar 346 milyon TL net finansal gider yazdı. Bu rakam 2019 yılında sadece 236 milyon TL seviyesinde oluşmuştu. O yüzden sürekli söylediğim bir cümleyi tekrar etmek istiyorum. Ben net kar rakamına fazla bakmam. Satış performansına ve Esas Faaliyetlerinden Kara veya FAVÖK rakamına bakarım.

Kar Marjları yüksek seyretti

Kar marjları hakkında biraz bilgi verelim. Şirket 2020 yılında ortalama %21.6 Brüt kar marjı ile çalışmış. 2019 yılında %11.4 ile çalışmıştı. FAVÖK Marjı ise %20.4 oldu. 2019 yılında bu rakam %8 seviyesindeydi. Pandeminin etkisiyle hijyen ürünlerine olan talebin patlaması ve verimlilik çalışmaların sonuç vermeye başlaması etkili oldu.

Net Borç / FAVÖK oranı düşüyor

En önemli ilerleme net borç / favök oranında gözleniyor. 2019 yılı sonunda 18 seviyelerinde olan net borç / favök oranı 5.3 seviyesine gerilemiş durumda.  Bu oranın yüksek olması SASA’nın yumuşak karnını oluşturuyordu ancak ilerleyen yıllarda yatırımların devreye girmesi ile FAVÖK rakamının artacağını ve bu oranın düşeceğini bekliyordum. Nitekim ciddi bir ilerleme var. İlerleyen yıllarda daha düşük seviyeler göreceğimizi bekliyorum. Aralık sonu itibari ile net borç rakamı ise 5 milyar 430 milyon TL oldu. 2019 yılı sonunda net borç 4 milyar 200 milyon TL idi. Net borç artıyor ancak FAVÖK arttığı sürece sorun görünmüyor.

SASA
SASA Net Borç / FAVÖK Gelişimi

Cari oran 0.63x ve likidite oranı 0.27x seviyelerinde. Geçen yıla göre bir miktar iyileşme var ancak yeterli değil. Kısa vadeli nakit oranları oldukça düşük. Bu SASA işletme sermayesi ihtiyacının devam edeceğini gösteriyor.

Nakit akışları ise 2020 yılında güçlü gerçekleşti. Şirket Faaliyetlerden 1 milyar 202 milyon TL nakit akışı yarattı. Yatırımlara 608 milyon TL harcarken, Finansman faaliyetlerinden 266 milyon TL nakit çıkışı oldu. Net olarak ise nakit değerleri geçen yıla göre 327 milyon TL artırmayı başardı.

2020 yıl sonu itibari ile SASA’nın 112 milyon $ ve 447 milyon € döviz açığı bulunuyor. Şirket’in gelirlerinin %79’u ABD doları, %20’si Euro ve sadece %1’i TL bazında bulunuyor. Kur riskine karşı doğal bir koruma var.

Kapasite ve Yatırımlar

Biraz kapasite bilgileri verelim. Öyle ya SASA son üç yıl aralıksız yatırım yapıyor. Toplam kapasite 2019 yılında 700 bin ton seviyesindeydi, şu anda 1 milyon 365 ton seviyesine yükseldi. Bu kapasite aynı zamanda 2016 yılındaki kapasitenin 4 katına karşılık geliyor. Satış rakamı 2019 yılında 380 bin ton seviyesindeydi, 2020 yılında 722 bin ton seviyesine yükseldi.

SASA 2020 yılında iki yatırımını daha Eylül ayı itibari ile devreye aldı. Bu yatırımları 2017 yılında açıklamıştı. Bunlardan birisi Poy yatırımı ve ciroya yıllık katkısının 450 milyon $ olması beklenirken, diğeri ise Pet Şişe yatırımı ve ciroya yıllık katkısının 250 milyon $ olması bekleniyor. Bu yatırımların ciroya gerçek katkılarının 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren başlayacağını düşünüyorum. Başka deyişle zaten 720 milyon $ seviyesine ulaşmış cironun 2021 sonunda 1 milyar $ seviyesinde 2022 yılında ise 1.4 milyar $ seviyesine yakın noktalara ulaşmasını bekliyorum.

Yatırımlarda Yeni Gelişmeler

SASA yukarıda devreye aldığı yatırımlarının dışında 2023 yılında devreye almayı planladığı pet cipsi, şişe cipsi, tektil cipsi yatırımını açıkladı. Bu yatırımın toplam bedeli 150 milyon $ olurken toplam kapasitesi 330 bin ton olmasını planlıyor. Ciroya yıllık katkısının ise 330-350 milyon $ seviyelerinde olmasını öngörüyor.

 Şirket ayrıca, Adana ili Yumurtalık bölgesinde yapılması planlanan Petrokimya yatırımına destek olarak mevcut üretim tesislerinin bulunduğu Adana yerleşkesinde; yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan ve 1.500.000 ton / yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı yapmak amacıyla Amerikan Invista (Koch Industries) arasında lisans ve teknik hizmet anlaşması imzalandığını duyurdu.  Ayrıca şirket ile Tecnicas Reunidas arasında tesisin anahtar teslim olacak şekilde kurulması için Mühendislik, Satınalma ve Montaj hizmetlerini kapsayan iyi niyet anlaşması imzalandığını bildirdi.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamında Adana ili Yumurtalık ilçesinde yer alan yaklaşık 6.800 dönümlük alanda yapılması planlanan 11,8 milyar dolarlık yatırımlarına yer tahsisi talebiyle ilgili olarak yaptığı ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) başvurusu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Şirketin T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapmış olduğu teşvik belgesi başvurusu sonucunda, Adana yerleşkesinde yatırım bedeli yaklaşık 935.000.000 USD olan 1.500.000 ton /yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı ve yatırım bedeli yaklaşık 610.000.000 USD olan 665.000 ton /yıl kapasiteli Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımı ile ilgili teşvik başvurusu Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamına alınarak 25.11.2020 tarihli T.C. Resmi Gazetesinde yayınlandı.

Hedefler

Şirket’in Faaliyet Raporunda Yönetim Kurulu Başkanı’nın mesajı var. Ayrıca raporun geri kalanında pek çok güzel bilgi veriyor. Okumanızı tavsiye ederim. YK Başkanı mesajında cironun 2021 ve 2022 yıllarında 1.4 milyar $ ve 2023 yılı sonrasında yeni yatırımın devreye girmesi ile birlikte 2.6 milyar $ ciroya ulaşmayı hedefliyor.

2020 yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız.

Değerlendirme

SASA yatırımlarını devreye alarak büyümesini sürdürüyor. Bundan birkaç yıl önce bir yılda elde edilen cirodan daha fazlası sadece bir çeyrekte elde ediliyor. Yıllık ciro 400 milyon $ seviyelerinden 700 milyon$ seviyesini geçmiş durumda ve ilerleyen yıllarda 1.4 milyar $ ve 2023 sonrasında 2.6 milyar $ olması bekleniyor. Büyüme sürdüğü sürece SASA’daki beklentilerde devam edecek.

SASA için nakit akışı analizi yapmak kolay değil. Cirodaki ve FAVÖK’ deki büyüme üzerinden gitmek daha doğru olacaktır. Zira şu ana kadar bu yaklaşım hissedeki performansı doğruladı. 2022 yılında cironun şu anki cirodan TL bazında yaklaşık 2 kat daha fazla olması bekleniyor. Aynı şekilde FAVÖK rakamı içinde aynı beklentiler geçerli. Bu durum 2-3 yıl gibi uzun bir vadede hisse senedinde %100’den fazla bir yükseliş potansiyelini destekleyebilecek bir beklenti.

Kısa vadede hisse dinlenebilir, durabilir veya kar satışları ile düşebilir. Son bir yılda %213 yükselmiş bir hisseden bahsediyoruz. Bu normal. Ben 3 ay, 6 ay gibi kısa vadeler ile ilgilenmiyorum. 1 yıl ve daha uzun vadeler ile ilgileniyorum ve Borsa’ya böyle bakılması gerektiğini her platformda söylüyorum. Uzun vadeye baktığımızda SASA’da halen yukarıda gidecek alan olduğunu düşünüyorum.

SASA
SASA Özet Finansal Bilgiler

Bir Önceki SASA raporuma göz atabilirsiniz.

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir