TKFEN 2018/06 Bilanço Analizi ve Değerleme

Tekfen Holding (TKFEN) 2Ç18 döneminde beklentilerin üzerinde 279 milyon TL net kar açıkladı. Beklentiler 252 milyon TL seviyesindeydi. Şirket çeyrek bazında net karını geçen yıl aynı döneme göre %25 arttırdı. Bu sonuca göre Şirket 2018 yılının 6 aylık döneminde net karını %35 artırarak 519.9 milyon TL seviyesine ulaştırdı.

masanotları

Çeyrek Dönem

2.çeyrek verilerinin, ilk çeyrek döneme göre daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Bunda kur farkından dolayı gelirlerdeki artışında etkisi var. Ancak şirket faaliyet karı olarak 1.çeyrek dönemin gerisinde kalmış görünüyor. Faaliyet karlılığında bir yavaşlama oluşmuş. Bunun nedeni brüt kar marjında azalma ve özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlarda 2017 yılında görülen yüksek getirinin bu yıl olmaması. Özkaynak yönetimi ile değerlenen yatırımlardan gelirler geçen yıl aynı dönemde 102.5 milyon TL olurken, bu yıl 20 milyon TL’ye gerilemiş. Bunda Azerbaycan’daki yatırım Azfen’in karındaki düşüş etkili olmuş.

1Ç18 döneminde %15 olan brüt marj 2Ç18’de %13.8 seviyesine gerilemiş. Faaliyet marjı ise %8.5’den %5.9’a düşmüş. FAVÖK marjı %12.3’den %10.4’e gerilemiş. Başka deyişle 1.çeyrek döneme göre karlılıkta düşüş var. Ancak gelirler artıyor. Karlılık çeyrekler içerisinde değişebilir.

Geçen yıl 2.çeyreğe kıyasla ise daha iyi gelir daha iyi kar var. Karlılık oranlarında ise önemli bir değişiklik yok.

6 Aylık Dönem

Yılın ilk yarısında ise geçen yıl aynı döneme göre satış gelirleri %53 büyüdü ve 5 milyar 102 milyon TL oldu. FAVÖK rakamı ise %50 büyüme ile 572.7 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket net karını %35 artışla 519.9 milyon TL seviyesine taşımayı başardı.

Kardaki artışta en önemli etken net finansal gelirlerdeki 10 kata yakın artış oldu. Kur ve faiz gelirlerindeki artışla net finansal gelirler 21 milyon TL’den 239.8 milyon TL’ye yükseldi.

Kar marjlarında ise geçen yıla göre daha 1 ile 3 puan arasında düşüşler var. Brüt marj %14.9’dan %14.3’e gerilemiş. FAVÖK Marjı %11.45’den %11.22’ye düşmüş. Çok önemli düşüşler yok. Ancak yine faaliyet kar marjında %9.9’dan %7.1’e gözle görünür bir gerileme var. Bunun nedeni brüt kar marjında azalma ve özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlarda 2017 yılında görülen yüksek getirinin bu yıl olmaması. Özkaynak yönetimi ile değerlenen yatırımlardan gelirler geçen yıl aynı dönemde 102.5 milyon TL olurken, bu yıl 20 milyon TL’ye gerilemiş. Bunda Azerbaycan’daki yatırım Azfen’in karındaki düşüş etkili olmuş.

Şirket ayrıca faaliyet giderlerini %5.3’den %4.7’ye düşürmüş ve tasarruf tedbirleri almış.

Nakit ve Döviz Zengini

TKFEN Haziran sonu itibari ile 2 milyar 864 milyon TL net nakit değerlere sahip. Bu şirkete bu yıl için yüksek faiz gelirleri yaratmasını sağlıyor. Cari oran 1.27 ve likidite oranı 1.02. Olumlu.

Ayrıca döviz pozisyon fazlası bulunuyor. Yine Haziran sonu itibari ile 205 milyon $ ve 6.6 milyon € döviz pozisyon fazlası var. DolarTL ve EuroTL’deki yükselişler TKFEN için yine kur farkı geliri yaratacak. Olumlu.

Büyüme Devam Ediyor

Şirket satışlarının %70,’ini taahhüt işlerinden, %28’ini Tarım sektöründen ve %2’sini ise gayrimenkul projelerinden elde ediyor. Taahhüt grubunda geçen yıl %10.5 faaliyet marjı ile çalışırken bu yıl %8.6 seviyesine düşmüş. Tarım’da ise ciddi düşüş var. Faaliyet marjı geçen yıl %19.6 iken bu yıl %6.6 seviyesine gerilemiş. Gayrimenkul projelerinden ise zarar yazmış.

Ciroya en büyük katkı taahhüt grubundan gelmeye devam etmiş. Taahhüt gelirleri geçen yıla göre %102 artış göstermiş. Tarım gelirleri %46 büyüme göstermiş. Gayrimenkul gelirleri ise %81 düşmüş.

Özsermaye geçen yıl aynı döneme göre %32 büyümüş ve 3 milyar 386 milyon TL seviyesine gelmiş. Şirket 370 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip. Olumlu.

Borç düzeyi oldukça düşük bir şirket. Nakit kalmayı seviyor. Olumlu.

Toplam Aktif büyüklüğü ise %25 büyüme ile 10 milyar 610 milyon TL seviyesine ulaşmış. Büyüme sürüyor. Pozitif.

2018 Beklentileri Yukarı Revize Edildi

Şirket 2018 beklentilerini yukarı yönlü revize etmiş. Satış gelirlerini 10.3 milyar TL’en 11.3 milyon TL’ye revize ederken, FAVÖK beklentisini 1 milyar TL’den 1.1 milyar TL’ye revize etmiş. Net beklentisini ise 780 milyon TL’den 948 milyon TL’ye çekmiş. Pozitif.

Hedef Fiyat

TKFEN borsada 7 milyar TL piyasa değeri büyüklüğü ile işlem görüyor. Piyasa son durumda 7.7x f/k ve 4.24 fd/favök rasyoları ile işlem görüyor. Son iki yılın piyasa çarpanları ortalamasına göre bakıldığında çok büyük iskontolar yok. Son iki yılın f/k ortalaması 7.6x ve fd/favök ortalaması 4.77x seviyesinde oluşmuş. Bu ortalamalara göre TKFEN için 6-12 aylık dönem için 23TL hedef fiyat hesaplanabilir. Son kapanış olan 19.02TL seviyeye göre %20 yükseliş potansiyeli bulunuyor.

Hisse borsada yılbaşından bu yana %16 yükselirken, aynı dönemde BIST100 endeksine rölatif olarak %42 daha iyi performans gösterdi. Nakit ve döviz zengini olması neden ile borsada iyi bir savunma hissesi görevi görmüş görünüyor. Bu eğilim devam edebilir.

tkfen201806

Buradaki görüşler kişisel görüşlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan görüşler genel yatırım yorum ve tavsiyesi kapsamındadır. Buradaki görüşler kişisel risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Burada yazılanlara göre hareket ederseniz risk size aittir. Lütfen sitedeki uyarı yazısını okuyun.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir