TRKCM 2018/12 Bilanço Analizi, Değerleme

Trakya Cam (TRKCM) 2018 yılının son çeyreğinde (4Ç18) beklentilerin üzerinde 178.2 milyon TL net kar açıkladı. Piyasa beklentileri 150 milyon TL seviyesindeydi. Şirket bu kar ile birlikte 2018 yılını 958.3 milyon TL net kar ile kapatmış oldu. Şirket’in net karı 2017 yılına göre %55 artış gösterdi.

masanotları

4Ç18 Çeyreklik Dönem

4Ç18 döneminde satış gelirleri 1.660 milyon TL seviyesinde oluştu. Satış gelirleri yılık bazda yani 4Ç17 dönemine göre %29 artış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre yaklaşık aynı seyretti. FAVÖK karı ise yıllık bazda %57 artarak 343.3 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 3Ç18 döneminde göre FAVÖK %17 yükseldi. Net kar ise yıllık bazda %8 düşüş, bir önceki çeyreğe göre ise %35 düştü.

Satış ve FAVÖK gelirlerindeki artışa karşılık, net karın düşmesindeki neden 153 milyon TL yatırım faaliyetlerinden yazılan zararlar ve TL’nin son çeyrekteki değer kazancı oldu. Bu gelişmeler net kar rakamını baskı altına almış görünüyor.

Satış gelirlerinin ve FAVÖK’teki artışı olumlu karşılıyoruz.

Satış gelirleri 4Ç18’de %29 artış sağlarken, Hindistan operasyonları hariç tutulduğunda artış %20 olacaktı. Satıştaki artışta fiyat artışları ve ürün miksi %6, döviz kuru değişimleri %20 pozitif etki yaparken, ton bazında düşüş %6 negatif etki yapmıştır. Bulgaristan’daki soğuk bakım etkili olmuştur.

Brüt Kar Marjının %33 ile korunduğunu görmekteyiz. Önceki çeyreğe göre ise 1.5 puanlık iyileşme görülüyor. Önceki çeyreğe göre oluşan bu iyileşmede 4Ç18 boyunca yapılan ürün fiyat artışları ve TL’deki değerlenme etkili oldu. Bu gelişmeler Türkiye cam operasyonlarındaki kar marjlarını destekledi.

Yine Hindistan’ı hariç tuttuğumuzda brüt kar marjı %33.5 olacaktı. Brüt kardaki artışın en büyük bileşenleri, Türkiye’deki otomobil camı satışlarından, kapsülleme ünitelerinden ve İtalya’daki düz cam satışlarından gerçekleşmiş.
Yine 4Ç18 döneminde FAVÖK marjı %20.7 olurken, geçen yıla göre 4 puana yakın, önceki çeyreğe göre ise 3 puanlık iyileşme görülüyor. Karlılıktaki bu gelişme beklentilerden daha iyi. Olumlu.

2018 Yıllık Dönem

TRKCM bu sonuçlarla birlikte 2018 yılını %36 artışla 5.875 milyon TL satış geliri, %34 büyüme ile 1.192 milyon TL FAVÖK rakamı ile kapatmış oldu. Net kar ise aynı dönemde %55 artarak 958.3 milyon TL seviyesinde oluştu.
Satış gelirlerindeki %36’lık artış, Hindistan hariç tutulduğunda %31 olacaktı.

Satışlardaki artışta fiyatlama ve ürün miksi %15, döviz kuru etkileri %19 pozitif etki yaparken, adet bazındaki düşüş %3 negatif etki yaratmıştır.

Şirket 2018 yılını %20 FAVÖK Marjı ve %32.6 brüt kar marjı ile kapatmıştır. 2017 yılına kıyasla kar marjlarında önemli bir değişiklik olmamıştır.

Şirket’in toplam düz cam üretim kapasitesi 2018 yılında önceki yıla göre 2.7 milyon ton’dan 2.8 milyon ton düzeyine yükselmiştir. Yılın ikinci yarısında Hindistan operasyonlarını bünyeye katmasının etkisi olmuştur. Diğer yandan Eylül ayından itibaren Bulgaristan fabrikasındaki soğuk bakım nedeni ile 73 bin ton’luk kapasite kullanılamamıştır. 2018 yılında düz cam üretimi ton bazında geçen yıla göre 2.5 milyon ton ile aynı kalırken artarken, otomobil camı üretimi %8 artmıştır.

Toplam satış hacmi ise hemen hemen aynı kalarak 2018 yılında ton bazında %1 artmıştır.

Yurtiçi satışların oranı da 2018 yılında %56 olurken, bu oran 2017 yılında %55 seviyesindeydi. Fazla bir değişim yok.

2018 yılı sonu itibari ile TRKCM’ın net borç pozisyonu 1.874 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Önceki çeyreğe göre 500 milyon TL düzeyinde düşüş görülüyor. Bunda kur etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Net borç / FAVÖK rasyosu ise 1.6x ile oldukça düşük ve makul seviyede. Buna ek olarak şirket’in cari oranı 2.03x ve likidite rasyolarıda 1.57x seviyelerinde. Borç çevirme rasyoları olumlu.

2018 yılı sonu itibari ile TRKCM’ın 192 milyon TL döviz fazlası bulunuyor. Şirket’in 47 milyon $ döviz açığına karşılık, 69 milyon € döviz fazlası mevcut. Şirket2in ihracatın ve ithalatının büyük kısmını Euro cinsinden gerçekleştiriyor.

2018 yılı satın alma operasyonları

TRKCM, Hindistan’da faaliyet gösteren HNG Float Glass Ltd. şirketinin sahip olduğu mevcut %50 hissesine, kalan %49.8 hissesini daha alarak, Haziran ayından itibaren %100 şeklinde tam konsolidasyon olarak finansal tablolarına dahil etti. Bundan önce HNG, özkaynak yöntemi ile bilançoda gösteriliyordu.

Değerleme ve Hedef Fiyat

Trakya Cam için 2019 yılında satış gelirlerinin %10 artışla 6.463 milyon TL olması bekliyoruz. Geçen yılki satış artışının büyük bölümünün kur etkisi ile olduğu dikkate alındığında beklentimizi bu şekilde tutmaktayız. FAVÖK marjının %19.5-20 seviyesinde olmasını ve 1.260 milyon TL FAVÖK karı elde etmesini bekliyoruz. 2019 yılı beklentimize bu şekilde başlıyoruz. Yıl içindeki bilanço gelişmelerine paralel olarak beklentilerimizi revize edeceğiz.

TRKCM için hem fd/favök, fd/satış ve İNA yaklaşımlarına göre 4.62TL olan 12 aylık dönemi kapsayan hedef fiyatımızda değişiklik bulunmuyor. Hisse’nin mevcut 3.53TL fiyatına göre %30 kazandırma potansiyeli bulunuyor.

TRKCM

TRKCM Teknik Analiz

Teknik olarak Al sinyalleri üreten hissede kısa vadeli hızlı yükselişin ardından bir miktar dinlenme görülebilir. 3.45 seviyesinin üzerine yerleşmesi durumunda ilerleyen süreçte 3.83 seviyesindeki 50-haftalık ortalama direncine doğru yükselişler görebiliriz. Buna karşın 3.45 seviyesi üzerinde tutunmakta başarısız kalması durumunda ise satış baskısı 3.25 seviyelerine doğru güçlenebilir. Uzun ve orta vadede 3 seviyeleri hissede dip noktalar olarak görünüyor. Genel anlamda yukarı yönlü işaretler artmaya başlamış durumda. Mevcut hisselerin tutulmasında fayda var. Yeni alım için 3.45 üzerinde kalıp kalamayacağını izlemekte, fayda var. Diğer yandan geri çekilmesi durumunda ise 3.25 seviyeleri veya yakın noktalar alım için uygun görünüyor.

Buradaki görüşler kişisel görüşlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan görüşler genel yatırım yorum ve tavsiyesi kapsamındadır. Buradaki görüşler kişisel risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Burada yazılanlara göre hareket ederseniz risk size aittir. Lütfen sitedeki uyarı yazısını okuyun.

“TRKCM 2018/12 Bilanço Analizi, Değerleme” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir