TTKOM 2018/12 Bilanço Analizi, Hedef Fiyat ve Strateji

Türk Telekom (TTKOM) 4Ç18 döneminde beklentilerin üzerinde 2.214 milyon TL net kar açıkladı. Beklentiler 2.034 milyon TL düzeyindeydi. Bu sonuçla birlikte şirket 2018 yılını 1.391 milyon TL zarar ile kapadı.

masanotları

Çeyrek Dönem

Şirket’in net karı 4Ç18 döneminde 2.214 milyon TL kar yazarken, geçen yıl aynı dönemde zarar yazmıştı. TTKOM bir önceki çeyrek dönemde ise 2.773 milyon TL zarar yazmıştı.

Net karın önceki çeyreğe göre bu denli ciddi artışında, operasyonel karındaki güçlü seyrin devamına karşılık, döviz kurlarında 4Ç dönemdeki gerilemeye paralel yazdığı kur farkı gelirleri oldu.

Hatırlanacağı üzere şirket döviz kurlarının ani yükseldiği 3Ç döneminde yüksek faaliyet karına rağmen, kur farkı zararları nedeni ile zarar yazmıştı.

Şirket’in satış gelirleri 4Ç18 döneminde 5.398 milyon TL olurken, yıllık %12.5 artış gösterdi, çeyreklik olarak ise yatay kaldı.

Esas Faaliyet Karı 1.258 milyon TL olurken, yıllık %36 artış gösterdi, çeyreksel bazda %6 düştü.

FAVÖK karı ise 2.232 milyon TL oldu ve yıllık %33 artarken, çeyreksel bazda %2.8 düştü.

Şirket 3Ç18 döneminde 4.7 milyar TL net finansal gider yazarken, 4Ç18 döneminde kur farklarının etkisiyle 1.2 milyar TL net finansal gelir yazdı.

Kar marjlarında ise geçen yıl aynı döneme göre artışlar olurken, bir önceki çeyreğe göre yatay seyirler görüldü. Brüt kar marjı geçen yıl aynı döneme göre %43.5’den %44.9 olurken, FAVÖK marjında 7 puanlık artış oluştu ve %34.8’den %41.3’e yükseldi.

Genel olarak operasyonel performansı zaten güçlü seyreden şirket için, son çeyrekteki döviz kurlarındaki düşüş net kar yazmasında ana etmen oldu.

2018 Yıllık Performans

TTKOM’un 2018 satış gelirleri %13 artışla 20.430 milyon TL seviyesinde oluştu. Esas Faaliyet Karı %25 artışla 4.839 milyon TL olurken, FAVÖK karı %26 büyüdü ve 8.557 milyon TL oldu. Yıl genelinde yazılan kur farkına dayalı yüksek net finansal giderlerin negatif etkisi ile yılı 1.391 milyon TL zarar ile kapadı. Şirket 2017 yılında 1.135 milyon TL net kar açıklamıştı.

Brüt kar marjı %45 ile 2017 yılına paralel düzeyde gerçekleşirken, FAVÖK marjı 5 puanlık artışla %41.9 seviyesinde oluştu.

2018 yılı sonu itibari ile TTOM’un 15.8 milyar TL net borcu bulunurken, Net borç / FAVÖK oranı 1.8x seviyesinde bulunuyor. Bu yüksek bir oran değil. Ayrıca cari oran 1.22x ve likidite oranı ise 1.14x gibi yüksek seviyelerde bulunuyor. Şirket borç çevirme rasyoları olumlu.

Yine 2018 yılı sonu itibari ile TTKOM’un brüt döviz açığı 3.8 milyar $ düzeyinde bulunuyor. 2018 yılındaki olağanüstü döviz kuru hareketinin ardından şirket döviz kuru riskini koruma altına almaya başladı. Son durum itibari ile döviz açığı riskinin %67’si koruma altına alınmış durumda. TTKOM 2018 yılına başlarken bu oran %35’di. Önceden koruma oranını mevcut seviyeye çekmiş olsalardı 2018 yılını pozitif kar rakamı ile bitirebilirlerdi.

TTKOM yatırımcı sunumunda kur farkından arındırılmış (döviz kurları 2018 yılındaki yükselişini yapmasaydı) kar rakamlarını da paylaşmış. Buna göre 2018 yılı karı 3.354 milyon TL ‘ye yükselirken, 4Ç18 dönemi karı ise arındırma sonrasında 856 milyon TL seviyesine geriliyor.

Toplam 46 milyon abone ve pazar payında yükseliş

TTKOM’un son durum itibari ile 46 milyon abonesi bulunuyor. 2018 yılında 4.3 milyon yeni abone kazanımı elde edilirken bunun 1.2 milyon kişisi 4Ç18 döneminde elde edilmiş. Bu abonelerin kırılımına bakıldığında %47’si Mobil kullanıcılardan, %24 sabit genişbant kullanıcılarından, %22’si sabit ses ve %8’i ödemeli tv kullanıcılarından oluşuyor. 2018 yılında mobil kullanıcılarda Pazar payında yükseliş görülüyor.

2018 yılında oluşan 20.4 milyar TL satış gelirinin dağılımına bakıldığında ise ilk sırayı %37 ile mobil kullanıcılar alırken, bunu %27 ile sabit genişbant, %13 sabit ses, %8 kurumsal veri ve %15 diğer kullanıcılar alıyor.

Abone Başına Gelir (ARPU) ‘de ise en yüksek sırasıyla sabit geniş bant, ardından Mobil, sabit ses ve ödemeli TV kullanıcıları geliyor.

TTKOM 2019 Resmi Beklentileri

Şirket yatırımcı sunumunda 2019 yılı için satışlarda %15-16 büyüme, 10.10.2 milyar TL FAVÖK beklediğini belirtiyor. Ayıca 2019 yılında 5.5-5.7 milyar TL yatırım harcaması öngörüyor.

Temettü Ödemesi yok

Şirket 2018 yılında ticari zarar ettiği için temettü ödemesi gerçekleştiremeyecek.

Projeksiyon ve Hedef Fiyat

TTKOM için 2019 yılına yönelik %12 satış geliri büyüme beklentimizi şirket öngörülerine paralel %15 seviyesine yükseltiyoruz. FAVÖK marjı beklentimizi ise %41.3’den %42.3 seviyesine çıkarıyoruz. Buna göre 2019 yılı için 23.571 milyon TL satış geliri ve 9.971 milyon TL FAVÖK beklentisi ile yıla başlıyoruz. Gelecek çeyreklerdeki gerçekleşmelere bağlı olarak projeksiyonumuzu gözden geçireceğiz.

Hisse piyasa çarpanlarına göre bakıldığında 2016 yılından bu yana oluşan ortalama çarpanlarına göre iskontolu işlem görüyor.

Buna göre İNA, pd/dd, fd/favök ve fd/satış yöntemlerine göre TTKOM için 12 aylık dönemi kapsayan hedef fiyatımı 6.17TL’den 7.29TL’ye yukarı revize ediyorum. Hisse’nin son borsa kapanışı olan 5.28TL’ye göre %38 yükseliş potansiyeli bulunuyor.

Hedef Fiyat Geçmişi

TTKOM için 25 Temmuz 2017 tarihinde 7.91TL hedef fiyat açıklamış, ardından son gelişmelere bağlı olarak 24 Temmuz 2018 tarihinde hedef fiyatımızı 6.17TL seviyesine düşürmüştük. Bunda bilançoda önemli bozulma olmamasına rağmen, piyasa risk algısının yükselmiş olması etkili olmuştu. Son durum itibari ile tekrar 18 Şubat 2019 tarihinde 7.29TL seviyesine yukarı yönlü revize etmiş oluyoruz. Pazar payındaki yükseliş, verimliliğin artması, gelirlerdeki beklentilerin yükselmesi ve döviz riskine karşı daha fazla koruma altına girmiş olması ve faizlerdeki gerileme bunda etkili oldu.

OTAŞ’a ait hisselerin Bankaların ortak olduğu şirkete transferi tamamlanış bulunuyor. Bu hisselerin toplu bir şekilde satılma beklentisinin sürpriz olmayacağını düşünüyoruz. Gelecekte bu hisselerin satışı için daha yüksek fiyatların kollanabileceğini öngörüyoruz.

Borsa Performansı ve Teknik Strateji

TTKOM son bir ayda %30.3 yükselirken, son üç ayda %40.3 yükseliş gösterdi. Yılbaşından bugüne ise %35.3 yükseliş yaşadı. Aynı dönemde ise Borsa endeksine rölatif olarak yılbaşından bugüne %21 daha iyi performans göstermiş oldu.

Geçen süredeki hızlı yükselişi sonrasında hissede bir süre soluklanma izlenebilir. Özellikle 5.55-5.80 seviyelerinde 22 ve 50 aylık ortalamalar hisse için etili direnç görevi görebilirler. Geri çekilme olması durumunda 4.94 ve 4.68 seviyeleri etkili destek bölgeleri olabilir. Yeni alım yapmak isteyenler hissede bu bölgelere geri çekilmeleri kollayabilirler. Hisse’nin 5.55 seviyeleri üzerine yükselerek yerleşmesi durumunda ise yukarı hareket ilerleyen haftalarda güçlenebilir.

2018/06 Dönemi Analizi için tıklayınız. 

2017 2Ç Analizi için tıklayınız. 

ttkom

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir