VESBE 2023/06 Bilanço Analizi ve Hedef fiyat

Vestel Beyaz Eşya (VESBE) 2C23 döneminde beklentilerin altında 597 mn TL net kar açıkladı. Piyasa analist beklentileri 633 mn TL seviyesindeydi. Kar rakamının beklenti altında kalmasında kur farkı giderleri etkili olurken, geçen yıl aynı dönemde net finansman geliri yazmasına karşın bu dönem 216mnTL net finansman gideri oluşması etkili olmuş görünüyor. Ancak operasyonel performans anlamında oldukça iyi sonuçlar açıkladı.

masanotları borsa

Satış gelirleri aynı dönemde beklentilerin üzerinde 11.399mn TL olurken, yıllık %51 çeyreksel %16 artış yakaladı. Yurtiçinde enflasyon ekişi ile öne çekilen talep etkili olurken, dış piyasaların durgun olmasına karşın kur etkisi etkili oldu. 1Ç23’e göre en dikkat çeken brüt kar marjının 6.3 puanlık sıçrama ile %20 seviyesine yükselmesi oldu. Bu oran ile 2Ç22 düzeyini yakaladı. 2Ç döneminde brüt kar marjının iyileşmesinde maliyet kalemleri yardımcı olmuş görünüyor.

FAVÖK yine 2Ö23 döneminde beklentileri aştı ve 1.797 mnTL oldu. Bu kalemde analist beklentileri 1.603mn TL seviyesindeydi. FAVÖK rakamında artan satış gelirleri ve artan kar marjları etkili oldu. FAVÖK marjı yıllık 1.7 puan, çeyreksel 7.7 puan artışla %16 düzeyinde oluştu.

İhracat oranı 2Ç23’de %68 olurken, serbest nakit akış 201mnTL negatif düzeyde oluştu.

VESBE için 2Ç23 dönemi ile ilgili olarak, bu dönemde yaşanan %35’lik kur artışının negatif etkisine dikkat çekmek gerekiyor. Şirket net döviz pozisyonu açısından 184 mn $ döviz açığı ve 39mn€ döviz fazlasına sahip olurken nette kur artışının net kur farkı gideri yaratması etkili oldu. Finansman gideri tarafında ise türev finansal araçlar giderleri ve faiz giderleri negatif yönde etki etti.

Genel olarak 2Ç23 sonuçlarını operasyonel anlamda olumlu karşılıyorum. Satışlar, Esas Faaliyet Karı ve FAVÖK geçen yıl aynı çeyreğe göre artış gösterdi. Net kar %14 düşüş gösterse de bunun nedeni kur hareketi ve finansman giderleri oldu. Kar marjlarında 1Ç23 dönemine göre belirgin bir artış olması olumlu. Bunda kur etkisi ve maliyetlerdeki yumuşak seyir etkili olmuş görünüyor. Ayrıca artan EURUSD paritesi ise yine karlılık tarafında destekleyici oldu. Yılın 3Ç döneminde de iç piyasanın etkisi devam edecek görünüyor ancak dış piyasalardaki daralma devam ediyor.

Yılın İlk Yarısında Karda Düşüş, Operasyonel Sonuçlarda Büyüme

VESBE bu sonuçlarla birlikte yılın ilk yarısını 1.012 milyon TL net kar ile kapatırken, geçen yıl aynı döneme göre %20 düşüş oluştu. Şirket satış gelirleri %63 büyüdü ve 21.187 mn TL seviyesinde oluştu. FAVÖK %35 artışla 2.589 mn TL oldu. Her alanda büyüme olurken, net kardaki düşüşte kur farkı giderleri ve faiz giderleri etkili oldu.

Adet bazında satışlar yılın ilk yarısında %6 büyüdü. İhracat oranı %70 seviyesinde oluşmaya devam etti. Şirket kapasite artıran yeni fabrikanın 2024 yılında tam kapasiteye geçeceğini faaliyet raporunda bildiriyor. VESBE’nin üretim kapasitesinin 2023 yılında 13.6 milyondan 16 milyon adete çıkması bekleniyor.

Dolar bazında satışlar ise artış trendini koruyor. VESBE son durum itibari ile 2.1 milyar $ satış gelirine ulaştı. 2012 yılından bu yana en yüksek satış geliri sayısı olduğunu söylemek mümkün. Aşağıdaki Grafikte görebilirsiniz.

VESBE $ Bazında Yıllıklandırılmış Satış Gelirleri

Bununla birlikte, çeyrek dönemde kar marjlarında toparlanma olsa bile, 6 aylık sonuçlarda kar marjları geçen yılın altında kalmaya devam etti. Şirket yılın ilk yarısını %17 brüt kar marjı ile tamamladı, bu rakam geçen yılın 3 puan altında kaldı. Yine FAVÖK Marjı yıllık 2.6 puan düşüşle %12.2 oldu. 1Ç23’deki baskı altındaki sonuçlar, yılın ilk yarısı üzerinde etkili olmuş görünüyor. Yılın ikinci yarısında VESBE için karlılığın ilk yarıya göre daha güçlü olması beklenebilir.

Aşağıdaki grafikte VESBE için tarihsel FAVÖK Marjı gelişimi görünüyor. Görüldüğü gibi 2023/03 döneminde %8.1 ile 2013 yılından bu yana en düşük seviyeyi gören FAVÖK Marjında 2023/06 ile birlikte bir toparlanma mevcut. VESBE Karlılık olarak dibi görmüş olabilir ve iyileşme devam edebilir.

VESBE Tarihsel FAVÖK Marjı

Aracılı İhracat Modeline 2022 yılında Geçti

VESBE 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Vestel ticaret A.Ş. ile sadece yurtdışı satışları için “aracılı ihracat modeli”’ne geçti. Bu modelde VESBE ana ihracatçı, Vestel ticaret A.Ş. vekil oldu. Buna göre Vestel ticaret A.Ş.’nin ulaştırma, nakliye gibi masrafları VESBE finansallarına yansımaya başladı ve karlılık negatif etkilendi. Buna karşılık şirket yansıyan maliyetleri satış fiyatlarına yansıttığını açıkladı. Ancak dış piyasalardaki durgunluk ve daralma sanırım fiyat artışlarına fazla üzün vermiş görünmüyor.

Aşağıdaki grafikte Faaliyet giderlerinin Brüt kara oranlarını görmektesiniz. 2022/12 itibari ile %18-24 arasında dalgalanan faaliyet giderlerinin, %51 seviyesine sıçradığı net bir şekilde görülüyor. 2023 yılı sonuçlarında geçen yılki bu değişimin baz etkileri ortadan kalkmış durumda ve artık bundan sonra karşılaştırma yapılabilir.

VESBE Faaliyet gideri / Brüt Kar Oranı

Beyaz Eşya Sektörü

VESBE faaliyet raporunda Sektörüne ait bilgiler paylaşmış. Yurtiçi beyaz eşya satışları yılın ilk beş ayında %18 büyüme gösterdi. 25 Avrupa ülkesini kapsayan (EU25) verileri ise yılın ilk yarısında %10 daraldı. Ana ihracat pazarı olan Batı Avrupa beyaz eşya pazarı ise aynı dönemde %13 daraldı.

VESBE Mali Durum, Borçluluk

VESBE için Toplam Borç / Toplam Varlık (kaldıraç oranı) %79 seviyesine yükseldi. Bu oran 2022 sonunda %66 seviyesindeydi. Borçluluk oranında artış var. Yine haziran itibari ile 6.558 mn TL net borç bulunuyor. Bu rakam yılbaşında 1.222 mn TL idi. Net Borç / FAVÖK oranı 1.9x seviyesinde bulunuyor. Yine bu rakam 2022 sonunda 0.5x düzeyindeydi. Özellikle ilk çeyrek dönemden itibaren borçluluk yapısının arttığını görmekteyiz. 1.9x seviyesi net borç / favök için sürdürülebilir bir seviye ancak artış trendinin devam etmesi Şirket karlılığını baskı altına alması açısından önemli. Cari oran 0.95x ile ideal seviyeye yakın ancak altında. Ayrıca sektör ortalaması 1.22x seviyesinde bulunuyor. Borçluluk riskli olmasa bile bozulma var.

Nakit akışları Pozitif Tarafta

Yılın ilk yarısında nakit akışları iyi seyretti. Şirket işlet faaliyetlerinden 1.682 mn TL nakit girişi elde etti. Geçen yıla göre en önemli destek faktörü işletme sermayesindeki değişimlerin nakit girişi yaratması oldu. Aynı dönemde Yatırım faaliyetlerine 1.595 mn TL nakit çıkışı olurken, finansman tarafında 416 milyon TL nakit çıkışı oldu. Bunda faiz giderleri etkili oldu. Serbest nakit akışı ise 348 mn TL pozitif oldu. Şirket 2022 yılında 1.205 mn TL negatif serbest nakit akışı yansıtmıştı.

VESBE Değerlendirme ve Hedef fiyat

Açıklanan kar rakamı halen 2022 yılının altına kalsa da, satışlardaki ve FAVÖK deki büyüme olumlu. Diğer yandan maliyet kalemlerinin yumuşaması ve yükselen EURUSD paritesi VESBE için pozitif etkiler yaratıyor. Bu etkiler ile birlikte VESBE’nin 2.çeyrekte kar marjlarında başlayan düzelmenin devam etmesi beklenebilir. Ayrıca kapasitenin artması ile özellikle 2024 yılında artan hacmin gelir tarafında pozitif etkilerini göreceğiz. TL’deki değer kaybı 2Ç dönemde kur farkı tarafında negatif etkiledi ancak ilerleyen dönemde kurların yüksek seviyeleri ihracat gelirlerini destekleyecektir. Borçluluğun artması şimdilik olumsuz ancak riskli seviyelerde değil. Ayrıca oldukça düşük işletme sermayesi oranı ile çalışması nakit akışlarının istikrarlı olmasına yardımcı bir faktör. VESBE için kötü dönemlerin sonuna gelmiş olabiliriz. Uzun vadede sabır gerektirse de, iyi bir yatırım seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Temettü firması olması ise ayrı bir pozitif durum.

VESBE için 2023 yılı sonunda 50.2 milyar TL satış geliri, 6.127 milyon TL FAVÖK ve %12 FAVÖK Marjı bekliyorum. Ayrıca 2.500 milyon TL net kar tahmin ediyorum. Bu sonuçla şuanda 22.7x olan f/k oranını 10.6x seviyesine geriliyor. İNA Analizi ve diğer büyüme analizlerine göre VESBE’de 12 aylık hedef fiyatımı 32.24TL olarak hesaplıyorum. Bu fiyat son borsa kapanışı olan 16.66TL’ye göre %94 yükseliş potansiyelini gösteriyor. VESBE’nin mevcut seviyelerini uzun vadeli yatırım için olumlu karşılıyorum.

VESBE Özet Gelir Tablosu ve Kar Marjları

Çocuğunuza Borsa Hesabı açın makalemi okumanızı tavsiye ederim.

ARCLK 2023/06 Analizimi okuyabilirsiniz.

TOASO 2023/06 Analizi için tıklayın.

KENDİNİZİ EĞİTİN. EĞİTİME ZAMAN AYIRIN.

Borfin Eğitimlerim için Görsele tıklayınız

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir