Hektas HEKTS 2021/12 Analiz ve Değerleme

Hektaş (HEKTS) 4Ç21’de 137.8mnTL net kar açıkladı. 4Ç20’ye göre net kar %137 ve 3Ç21’e göre %65 artış sağladı. Net kardaki artışta %96 artan satış gelirleri ve yine 4Ç20’ye göre 8.5 puan artan brüt kar marjı etkili oldu. Ayrıca son çeyrekteki kar artışında net finansman gelirleri pozitif katkı yaptı.

masanotları borsa

Şirket net karı 2021 yılında %80 büyüdü ve 325.7mnTL seviyesinde gerçekleşti. Aynı zamanda satış gelirleri %99 artışla 2020mnTL seviyesine ulaştı. FAVÖK karı %113 artışla 559.3 mnTL seviyesinde gerçekleşti.

Satışlardaki Gelişmeler. Dünyadaki Olumsuz Gelişmeleri Fırsata Dönüştürdü

2021 yılındaki satış büyümesinde, bitki besleme ürün portföyünün genişlemesi, üretim kapasitesinin artırılması, iyi yönetim ve yapay zeka uygulamaları sonucunda ürünlerin bulunurluk anlamında sayısal artış etkili oldu. Bitki besleme kolunda 2021 yılında gübre krizi olmasına rağmen bitkisel ürün porfföyü genişledi ve tonaj, TL ve karlılık bazında gelişimini sürdürdü. Bitki koruma kolunda artan girdi maliyetlerine rağmen karlılık odaklı agresif kampanyalar kurgulandı. Bu kampanyaların ciroya katkısının bir hayli fazla olduğu belirtiliyor. Hayvan sağlığı iş kolunda yapılanmalar sürerken, Arma İlaç ile ilk üretim rakamları 2021 yılında başladı. Başka deyişle Hektaş 2021 yılında dünyada olumsuz gelişmeleri fırsata dönüştürmüş görünüyor.

HEKTS yukarıdaki gelişmeler sonucunda 2021 yılında 159 bin ton satış gerçekleştirdi. 2020 yılında 85.5 bin ton satış olmuştu. 2019 yılı rakamı 52 bin tondu.

Bakıldığında Şirket 597mnTL ile en yüksek çeyrek ve 2020mnTL ile en yüksek yıllık satış rekoruna ulaştı. ABD Doları bazında satışlardaki büyümede devam etti ve 2021 yılında 227.4mn $ satış gelirine ulaştı. ABD Doları bazında satış gelirleri 2017 yılından bu yana aralıksız devam ediyor.

HEKTS

Borçluluk

2021 yılı sonu itibari ile net  borç rakamı 2174mnTL seviyesine yükseldi. 2020 yılında net borç 976mnTL idi. Net borç / Favök oranı ise 3.9x seviyesinde. Bu oran 2020 yılından bu yana 3.5x-4.0x arasında bulunuyor. 2020 öncesinde 2x seviyesinin altındaydı. Şirket yönetimi son yıllarda önemli satın almalar, yeni projeler, Ar-Ge harcamaları yapmasıyla öne çıktı. Bu adımlar için borçlanma yapılırken, bedelli sermaye artırımı ile kaynak sağlandı. Şirket yönetimi borçlanmadan korkmadıklarını belirtirken, konjonktüre bağlı olacak zamanı geldiğinde yeni bedelli sermaye artırımı ya da yeni borçlanmalar yapabileceklerini ifade ediyor. Nitekim HEKTS 4 Şubat 2022 tarihindeki açıklaması ile 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç etmek için SPK’dan onay alındığını bildirdi. 2022 yılında Tahvil ihracı görebiliriz. Yıl sonu itibari ile cari oran 1.26x ve likidite oranı 0.8x seviyesinde bulunuyor. Borç çevirme rasyoları ve şimdilik ideal seviyelerde denilebilir. Ayrıca borçlanma oranları riskli bölgede değil.

HEKTS

Nakit Akışları

HEKTS ‘ın nakit değerleri 2021 yılında 20.7mnTL arttı ve 96.3mnTL seviyesine geldi. Ancak bu faaliyetlerden gelen bir nakit akışı ile değil, borçlanmadan kaynaklı nakit girişi ile oldu. Şirket’in İşletme faaliyetlerinden 463mn TL nakit çıkışı oluştu. Bunda özellikle ticari alacakların ve stoklardaki artış ile oluşan işletme sermayesindeki zayıflama etkili oldu. Diğer yandan Şirket 2021 yılında 743mnTL yatırım harcaması gerçekleştirdi. Tüm bunlar, 1227mn TL finansman faaliyetinden elde edilen nakit girişi ile oluştu. Şirket finansman faaliyeti kapsamında 403mnTL bedelli sermaye artışından ve 2270mnTL kredi borçlanmasından nakit elde ederken, 1173mnTL kredi borcu ödemesi gerçekleştirdi. Başka deyişle borçlanmaya dayalı bir büyüme var ama Şirket bunu başarı ile yönetiyor. Borçluluk oranları tehlikeli bölgede değil.

HEKTAŞ

HEKTS 2021 Yılı Satın almalar ve Faaliyetler

Veteriner ve tıbbi ürünler üreten Arma İlaç 2021 Temmuz ayında satın alındı. Hem yurt dışı hem de yurt içi pazarda önem kazanan aşı segmentine giriş Arma İlaç ile sağlanması planlıyor. Şirket 2021 yılında 2.2 milyon kutu üretim gerçekleştirdi.

Kuraklığa toleranslı tohumlar geliştiren Avustralya kökenli Agriventıs Technologies’in %51’inin satın alım süreci başladı ve 2022 Ocak ayında tamamlandı. Oyak Sermaye Yatırımları A.Ş.’nin Şirkette sahip olduğu %51 payın tamamı 28 mn TL bedel ile alındı.

Yerli pet mama üretimi için Balıkesir’de fabrika kurma çalışmalarına başlandı.

HEKTS İştirak yapısı şu şekildedir.

HEKTS Beklentileri

Şirket 2021 yılında gerçekleştirdikleri yatırımcı toplantısında gelecek ile ilgili bazı paylaşımlarda bulunmuştu. Bunlara göre 2022 yılında inorganik yatırımların dönüşünün başlamasını ve borçların azalmasını planlıyorlar. Ferbis markası ile alt markalardaki rekabeti koruyorlar ve Hektaş’ın raf payını artırıyorlar. Bitki koruma pazarında %20 Pazar payına sahipler ve halen bu pazarda büyük büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyorlar. Arma İlaç’ın hayvansal ilaç pazarında ciroya etkilerini 2022 ‘de görmeye başlayacaklar. Areo Tohum’un ciroya etkisi 2023 yılı ve sonrası bekleniyor. Organomineral gübre’de verimliliğin artması bekleniyor. Özel gübre ürünlerinin kar marjlarının yüksek olduğu ve büyüme potansiyelinin güçlü olduğunu düşünüyorlar ve 2022 de ciroya katkısının artmasını bekliyor. 2022 yılında ihracat beklentileri bulunuyor. Yine geçtiğimiz yıllarda alınan Sunset kanalı ile ihracatta önemli ilerlemeler bekleniyor. Şirket ihracat oranının üç yıl sonra en az %20 olmasını hedefliyor. Şu an ihracat %4 seviyesinde. Şirket 2022 yılında net olarak enflasyon üzerinde büyüme bekliyor. Ayrıca yatırımlarına devam edeceğini belirtiyor.

Değerlendirme

Açıklanan finansal sonuçları büyüme anlamında olumlu karşılıyorum. Karlılık dalgalanabilir ama büyümenin devam etmesi oldukça önemli. Satışlardaki güçlü seyir devam ettiği sürece HEKTS için kar rakamındaki büyüme de beraberinde gelmeye devam edecek görünüyor. Şirket Ar-Ge  çalışmalarına büyük önem veriyor. Areo Thumculuk ile yapılan tohum ıslah çalışmaları, yeni satın alınan Ferbis ile yeni bitki koruma ürünlerinin üretimi ve Orhangazi’de geliştirilen izlenebilir gıda güvenliği projesi oldukça önemli. Özellikle izlenebilir gıda güvenliği projesi ile Carrefoursa ile yapılan işbirliği ve blockchain teknolojisinin kullanılması HEKTS için önemli projelerden birisi. Açıkçası Şirket dünya seviyesinde yüksek seviyede Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiriyor ve bunların sonuçlarını ilerleyen yıllarda daha çok hissedeceğiz.

Cirodaki büyüme oldukça tatmin edici ve 2022 yılında devam etmesini beklemek için yukarıda pek çok sebep bulunuyor. Özellikle kar marjı yüksek ürünlerin artması ve ihracatın devreye girmesi Şirket’e yönelik beklentilerin güçlü kalmasını sağlıyor.

Hektaş Faaliyet Raporunu mutlaka okuyunuz. Özellikle Ar-Ge ile ilgili kısımları. Tıklayın.

HEKTS 2022 Yılı Beklentileri ve Değerleme

HEKTS için 2022 yılında ciroda %40 büyüme ile 2 milyar 828 milyon TL satış geliri bekliyorum. FAVÖK rakamının %36 büyümesini ve 763mnTL seviyesinde gerçekleşmesini öngörmekteyim. Net kar olarak %48 artış ile 480mnTL beklentim bulunuyor. Bu beklentilerle 2022 yılına başlıyorum. Yıl içerisindeki finansal sonuçlara göre revizyonlar yapacağım.

Beklentileri dikkat alarak İNA modelime göre HEKTS için hedef fiyatımı 9.75TL’den 17.96TL seviyesine revize ediyorum. Son borsa kapanışı olan 14.39TL fiyata göre %25 yükseliş potansiyeli bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Şirket’in büyüme performansı ve büyüme kanallarındaki gelişmenin seyri hedef fiyatın yukarı revizyonunda önemli bir rol oynayacak. Özellikle Ar-Ge çalışmalarından çıkacak sonuçlar uzun vadede çok farklı fiyatların oluşmasına neden olabilir. Ancak şu aşamada piyasa çarpanlarının tarihsel yüksek seviyelerine yakın olduğu dikkate almakta ve gelişmeleri görmekte fayda olduğunu düşünüyorum.

Hektaş 38x f/k çarpanı ile işlem görüyor. Sektör ortalaması 47.5x seviyesinde. Pd/dd oranı ise 8.8x seviyesinde, sektör ortalaması 11x. Fd/Favök çarpanı ise 26x. Sektör ortalaması 21.5x seviyesinde bulunuyor. Bunların yanında piyasa çarpanları HEKTS’ın kendi tarihsel ortalamalarının çok üzerinde bulunuyor.

Bu şu anlama gelebilir. Eğer uzun vadeli yatırımcı iseniz sizin için sorun yok. Şirketin ilerleyen yıllardaki büyümesi, karlılığın artması sizin için önemlidir. Hisse fiyatının bir süre mevcut fiyatlarında yatay seyretmesi sizi ilgilendirmez. Hatta yaşanacak düşüşler önemli alım fırsatı verebilir. HEKTS için uzun vadeli pozitif beklentimi koruyorum. Ama eğer kısa vadeli yatırımcı iseniz, kısa vadede teknik olarak beklediğiniz yükseliş oluşmayabilir, bir süre yatay seyredebilir.

HEKTS Tarihsel FK Grafiği
HEKTS Özet Gelir Tablosu

EREGL 2021/12 Bilanço Analizini okuyabilirsiniz.

Borfin Eğitimim Eğitim Herşeydir

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“Hektas HEKTS 2021/12 Analiz ve Değerleme” için bir yanıt

  1. Tuncay hocam sayenizde çok güzel şeyler öğreniyoruz siz ve en başarılı Ahmet hocam gibileriyiki varsınız sağolun varolun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir