ASTOR 2023/09 Bilanço Analizi

Astor Enerji (ASTOR) 3Ç23’de 1,428mn TL net kâr açıkladı. Net kâr çeyreklik %23 artarken,  geçen yıl aynı döneme göre yıllık %213 yükseliş gösterdi. Net kâr marjı 3Ç23’de 34.08% olurken, önceki çeyrekte 39.06% ve geçen yıl aynı çeyrekte 24.88% olmuştu. Sonuçlar oldukça güçlü ve geçen yılın üzerinde. Kar marjlarının da geçen yıl aynı çeyreğin 7-9 puan üzerinde devam ettiğini söylemek gerek. Bunun yanında 3Ç için öne çıkan bir gelişme, kar marjlarının 2Ç’e göre 6 puan gibi bir düşüş göstermesi. Brüt kar marjında 6 puan gibi bir düşüş, bunun nedeni satışların artmasına karşılık, maliyetlerin satışlardan daha hızlı artması. Bilanço dipnotlarında ya da faaliyet raporunda bununla ilgili bir açıklama yok. Benim görüşüm, 2Ç dönemdeki döviz kurlarındaki sıçramanın etkisiyle kar marjlarının ortalamanın çok üzerinde olduğu ve 3Ç’de normale dönüyor olması. Şirket 2Ç’de %44 brüt kar marjı elde etmişti ve bu oran Şirket’in uzun vadeli karlılık beklentilerinin (yaklaşık %33) çok üzerindeydi. Diğer yandan Şirket yetkilileri maliyetlerde çeyrek dönemler itibari artış azalışların olabileceğini belirtiyor zaten. Ancak yıllık bazda sonuçlar ve karlılık 2022 yılının üzerinde devam ediyor.

masanotları borsa

Satış gelirleri 3Ç23’de 4191mn TL seviyesinde gerçekleşti.  Satışlar önceki çeyreğe göre 49.77% artarken , geçen yıl aynı döneme göre yıllık 128.14%  büyüdü. Brüt kâr marjı 3Ç23’de 38.12% oldu. Önceki çeyrekte 44.16% ve geçen yıl aynı dönem 30.33% olmuştu. Dönemsel olarak 3Ç dönemin ilk iki çeyrekten daha iyi olması bekleniyordu. Satış gelirleri bunu teyit ediyor. Şirket 4Ç dönemde de 3Ç’ye paralel performans bekliyor. Dolar bazında ise satış gelirleri 3Ç23’de 156mn$ oldu ve yıllık %53 ve önceki çeyreğe göre %15 büyümesini sürdürdü.

Favök aynı dönemde 1,377mn TL olurken, yıllık bazda 176.44% artış gösterdi. Çeyreklik 29.74% büyüdü. Favök marjı aynı dönemde 32.85% seviyesinde oluştu. Önceki çeyrekte 37.92% , geçen yıl aynı dönemde 27.11% olmuştu.

Şirket’in 3Ç23’deki ihracat oranı 34.32% seviyesinde oldu. Geçen yıl aynı dönemde 35.24% seviyesinde gerçekleşmişti.    

ASTOR 9 Aylık Sonuçlar

Bu sonuçlarla birlikte ASTOR 2023 yılının ilk 9 ayında şirket 3,043 mn TL net kâr açıkladı. Net kâr geçen yıl aynı döneme göre 176.58%  büyüdü.  Bu dönemde şirket 8,883 mn TL satış geliri elde ederken satış gelirleri yıllık 92.01% artış gösterdi. FAVÖK 2,931 milyon TL oldu  ve yıllık bazda 153.24% arttı.

Dolar Bazında ciro Hedefi ve Beklenti

Dolar bazında satış gelirleri 401mn$ seviyesine ulaştı ve %38 büyüdü. ASTOR 2023 yılı ciro hedefi 540mn$ seviyesinde bulunuyor. Ancak 3Ç performansına bakıldığında yılsonunda bu hedefin bir miktar üzerinde kapatması beklenebilir. Şirketin son dört çeyrek ciro toplamı zaten 556mn$ ciroyu işaret ediyor.

Kar Marjları ve ASTOR Beklentileri

Yılın ilk 9 ayında şirket 38.44% brüt kâr marjı ile çalıştı. Geçen yıl aynı dönemde 27.88% olmuştu. Favök marjı 32.99% seviyesinde olurken, geçen yıl 25.01% olmuştu. Net kâr marjı 34.26% oldu. Geçen yıl aynı dönemde 23.78% olmuştu. Kar marjlarında 2022 yılına göre 8-10 puan arasında artışlar mevcut. Bunda maliyet yönetiminin, maliyet azaltıcı yatırımların ve sektördeki güçlü talebin etkisi bulunuyor.

ASTOR uzun vadeli sürdürebilir FAVÖK Marjının %33 seviyelerinde olabileceğini belirtmekte. Fiyat tespit raporunda 2030 yılına kadar %27 seviyelerinde alındığını hatırlatmak isterim. Diğer yandan Fiyat tespit raporunda 2023 ciro beklentisi 9.686mnTL olarak alınmış. Şirket’in son dört çeyrek ciro toplamı şimdiden 11.648mn TL seviyesini işaret ediyor.

Aktif kârlılığı 33.84% olurken, geçen yıl aynı dönemde 19.19% olmuştu. Sektör ortalaması 25.39% seviyesinde bulunuyor. Özsermaye kârlılığı 59.61% olurken, geçen yıl aynı dönemde 42.96% olmuştu. Sektör ortalaması 40.77% seviyesinde bulunuyor.

Güçlü ve Artan İhracat Gelirleri

Astor Enerji’nin 9 aylık ihracat geliri 138mn$ seviyesinde gerçekleşti ve geçen yıl aynı döneme göre dolar bazında %152 büyüdü. Şirket 2022 yılında 97.4mn$ ihracat geliri elde etmişti. İhracat gelirlerinde yükselen bir ivme şeklinde artış görülüyor.

İhracat oranı 33.37% seviyesinde gerçekleşti. 2022 yılının tamamında ihracat oranı 18.43% olmuştu. ASTOR Enerji’nin ihracat hedefi ilk etapta %40 ve orta vadede %50 seviyesine çıkartmak. İhracat satışlarının yurtiçi satışlara göre biraz daha karlı olduğunu belirtiyorlar. İhracatın artmaya devam etmesi ile karlılığın desteklenmesi ve %33 FAVÖK Marjının sürdürülebilir olması bekleniyor.

Nakit Pozisyon, Düşük Borçluluk ve Güçlü Nakit Akışı

Bu dönemin sonunda şirketin 2.365 mn TL net nakiti bulunuyor. 2022 yılının sonunda şirketin 770 mn TL borcu bulunuyordu. Cari oran 2.24x ve likidite oranı ise 1.95x seviyelerinde. Sektör ortalaması cari oran için 2.43x ve likidite oranı için 1.90x seviyesinde bulunuyor. Şirket’in borç sorunu ya da borç çevirme sorunu bulunmuyor. Şirket bu yıl net finansman geliri elde ediyor.

Şirketin borç kaynak oranı 37.57% seviyesinde. Geçen yıl aynı dönemde 55.33% seviyesindeydi. Oldukça düşük bir borçluluk oranına sahip bulunuyor. Sektör ortalaması borç kaynak oranı için 41.13% seviyesinde bulunuyor. Bununla birlikte Şirket yabancı para borç risklerini azaltıyor. 2022 yılı sonunda 12.2 milyon EUR olan borç, Eylül 2023 itibari ile 8.6 milyon EUR seviyesine düşürüldü. USD bazındaki krediler ise sıfırlanmış durumda.

Şirket’in yabancı para pozisyonu Eylül itibari ile 71mn $ ve 11.1mn € döviz fazlası şeklinde bulunuyor. Döviz kurlarındaki artıştan Astor hem ciro hemde kur farkı anlamında pozitif etkileniyor.

Şirketin nakit değerleri 2022 yılsonuna göre 1.091 milyon TL artarak 1.234 milyon TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 1.534 milyon TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 523.1 milyon TL nakit çıkışı olurken, finansman faaliyetlerinden 89.4 milyon TL nakit girişi sağlandı. Şirketin 9 aylık dönemdeki Serbest Nakit Akışı (SNA) 987mnTL oldu. 2022 yılında -427mn TL SNA elde etmişti. Fiyat Tespit raporunda 2023 yılı için beklenen SNA 132mnTL seviyesindeydi. Şirket 987mn TL ile projeksiyonların çok üzerinde SNA elde ediyor.

Değerlendirme, Beklentiler ve Yatırım Fikri

Şirket halka arzdan bu yana 10 kat yükseliş gösterdi. Şirket son kapanışa göre 128,599 mn TL firma değerinde bulunuyor. Son duruma göre 34.50x F/K (sektör 41.88x), 17x FD/FAVÖK (sektör 45.26x) ve 21.07x PD/DD (sektör18.54x) piyasa çarpanlarıyla işlem görüyor. Bu çarpanlar sektör ortalamalarına göre uygun görünüyor ancak genel piyasa çarpanları yaklaşımına göre oldukça yüksek. Hisse senedi yılbaşından bu yana 10 kat yükseldi.

Öncelikle Astor çok güzel bir şirket. İş modeli olarak yüksek kar marjlarına sahip, düşük giderleri olan ve yüksek nakit üretebilme yeteneği bulunuyor. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük şirketlerinden birisi. Bunun altını çizmek gerekir. Şirket’in Ocak-Ekim arasında aldığı toplam sipariş tutarı 680mn$ seviyesinde.  Bu cirodaki büyümeyi destekliyor. Dünyada ve Türkiye’deki artan enerji yatırımları nedeni ile Transformatör ürünlerine talep güçlü şekilde devam etmekte. Şirket 2035 yılına kadar sektördeki büyümenin güçlü şekilde devam edeceğini bekliyor. Bunda en büyük neden özellikle Yenilenebilir Enerji alanında dünyada ve Türkiye’deki artan yatırımlar, verilen teşvikler. EPDK’nın verdiği lisanslar ve depolama enerji yatırımlarının artması sektördeki beklentileri destekliyor. ASTOR sektörün yılda ortalama %6 seviyesinde büyümesini bekliyor. RES ve GES yatırımlarının sürekli artması, özellikle Avrupa pazarındaki ülkelerin YE yatırımlarının güçlenmesi ve ayrıca trafo ağlarının artık ömrünü tamamlamış olması ve yenileme ihtiyacının yüksek olması önemli hikâyeler. Başka deyişle Astor Enerji için gelecek yıllarda büyüme sorunu olmayacak görünüyor.

Buna ek olarak Şirket’in cirodaki payı en yüksek ürünü Dağıtım trafolarında kapasite kullanım oranı %85 seviyesine gelmiş durumda. Burada hem bu üründe hem diğer ürünlerde kapasite artışlarına gidecek. Mevcut 140 dönüm arazisinin dışında Ankara Sincan’da 240 dönüm yeni arazi tahsisi gerçekleşti. Şirket bu alana hem mevcut kapasite artışı yatırımlarını yapacak hem de farklı enerji yatırımları gerçekleştirmeyi planlıyor. Böylece enerji ürün çeşitliliğini de artırmak istiyor. Bütün bu yatırımlar, güçlü talebi karşılamayı amaçlarken, yeni yatırımlarla cironun desteklenmesi hedefleniyor.

Astor için 2023 yılı sonunda 13.106mnTL satış geliri ve 4.479mnTL net kar bekliyorum. Bu kar ile birlikte 34.5x f/k çarpanı yılsonunda 28x seviyesine geriliyor. 2024 yılı beklentilerime göre ise f/k çarpanı 16x seviyesine geriliyor.

Astor için mevcut çarpanlar pahalı bir fiyatı göstermekte. Ancak %153 kar büyüme hızı oldukça yüksek. Peg Rasyosu 0.22x gibi düşük bir seviyede. Bunun anlamı kardaki büyüme hızı f/k çarpanının yüksek seviyesini kompanse edebiliyor. Ancak kardaki şuanki %153 büyüme hızı önümüzdeki yıllarda korunabilecek mi? Gelişmeler ve sektör raporları Sektörün büyümeye devam edeceğini ve bu durumun Astor’u pozitif etkilemeyi sürdüreceğini yüksek ihtimal görünüyor.

Açıkçası f/k oranına klasik yaklaşanlar için Astor pahalı bir Şirket olurken büyüyen şirket yaklaşımı ile PEG rasyosuna bakanlar için ise hala gidecek yerler olabilir. Bu konuda yatırımcılar kendisi karar vermeli diye düşünüyorum. Benim görüşüm kardaki büyüme hızının gelecek birkaç yıl içerisinde %50-60 büyüme hızının altına düşmedikçe, uzun vadede daha yüksek yerlerde olabileceği yönüne. Ancak bunu yaşayarak göreceğiz. Portföylerde sınırlı bir oranda yer verilebilir.

Şirket’e yatırım yapmış ve şu anda yüksek bir kar üzerinde oturan yatırımcılar için ise pozisyonlarını korumalarını önerebilirim. En azından bu yüksek büyümenin gelecek bir iki yılda da devam edip etmeyeceğini görmeleri doğru olabilir.

KENDİNİZİ EĞİTİN. EĞİTİME ZAMAN AYIRIN.

Borfin Eğitimlerim için Görsele tıklayınız

YASAL UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir