VESTL 2019/06 Bilanço Analizi

Vestel Elektronik (VESTL) 2Ç19 döneminde 309.8 mn TL net kar açıkladı. Net kar geçen yıl aynı döneme göre %146 arttı. Şirket önceki çeyrekte 274.4 mn TL zarar açıklamıştı. Zarardan kara geçmede, Şirketin 2Ç19’da 9,8 mn TL net kur farkı geliri ve 40,4 mn TL ertelenmiş vergi geliri yazması, net karın iyileşmesinde etkili olmuş görünüyor. Diğer yandan, finansman giderlerindeki artış net karı baskıladı. 2019 yılının ilk yarısında ise net kar %65 gerileme ile 35.4 mn TL oldu.

masanotları

İkinci çeyrekte şirketin esas faaliyet karı bir önceki seneye göre %17 ve FAVÖK %21 arttı. Net satışlar 2Ç19’da yıllık olarak %8, çeyreksel bazda ise %20 arttı.
2Ç19 döneminde bir önceki seneye kıyasla marjlarda sınırlı artışlar var. Geçen çeyreğe göre ise marjlar 8 – 6 puan arasında artış gösterdi. Burada en önemli artış net kar marjında oldu. Altı aylık dönemde ise marjlarda büyük bir farklılık olmadı.

Şirketin 1Ç19 sonu itibariyle 5,2 mlr TL seviyesinde olan net borç pozisyonu 2Ç19 sonu itibariyle 5,5 mlr TL’ye yükseldi. Net borç/FAVÖK rasyosunun 2,2x’den 2,4x’e sınırlı artış gösterdi. Ancak şirketin borç çevirme konusunda bir sorunu görünmüyor. Buna karşın cari oran 0.6x ve likidite oranı 0.4x seviyesinde bulunuyor. Şirketin borç çevirme rasyolarının daha yüksek olması borç çevirme konusunda şirketi daha güçlü kılacaktır.

İhracat performansı güçlü

2019 yılının ilk altı ayında, brüt satışlar 8.416.381 bin TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 6.474.936 TL’si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. VESTL toplam satışlarının %68’ini Avrupa ülkelerine, %23’ünü yurt içine, %9’unu ise diğer ülkelere gerçekleştirdi.

Bu dönemde yurt içi satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 azalırken yurt dışı satışlar %27 oranında arttı. 2019 yılının ilk altı ayında net satışlar 2018 yılının aynı dönemine göre TL bazında %12 artarken, adet bazında %9 azaldı. Şirketin güçlü ihracat performansı yurtiçindeki zayıflığı kompanse etmiş görünüyor.

Buna ek olarak VESTL yılın ilk altı ayında toplam 52 mn $ yatırım harcaması gerçekleştirdi. Yatırım harcamalarının %39’u kalıp yatırımları, %24’ü makine ve teçhizat alımları, %29’u araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve %8’i ise diğer yatırımlardan oluşmaktadır.

Değerlendirme

Özellikle Avrupa’da imalat sektöründe yaşanan daralma ile İngiltere’nin AB’den çıkış sürecinin yarattığı global baskı belirsizlik yaratmaya devam etmektedir. Bununla birlikte global oyun kurucu Merkez Bankalarının faiz indirme politikalarının 2019 yılının geri kalanında da devam edeceğine yönelik algılamalar gelişmekte olan ülke piyasalarına sermaye girişlerinin olabileceği beklentisini yaratmaktadır. Yurt içerisinde yılın ilk yarısında zayıf tüketici güveni, iki seçimin yaratmış olduğu belirsizlik ile ilk çeyrekte yaşanan enflasyonist baskılar sektörde daralmaya neden olmuştur.

Genel olarak küresel piyasalarda imalat sektöründe yaşanan zayıflama ve ABD – Çin ticaret gerilimi ile Brexit belirsizliğinin sürmesi sektördeki yavaşlanın devam etmesine neden olabilir. Buna karşın şirketin geçen yıl yapılan kapasite artışlarının da desteğiyle alınan yeni ODM projeleri ihracat pazarlarındaki büyümeyi destekliyor. Şirket’in Avrupa’ya yoğun ihracat gerçekleştirmesi, EURUSD kuruna duyarlı yapıyor. 3Ç dönemde EURUSD kuru şu ana kadar 2Ç döneme kıyasla daha düşük seyrediyor. Bu durum karlılığı üzerinde baskı yaratma riski taşıyor.

Hedef fiyat ve Projeksiyon

VESTL için 2019 yılını %5 azalma ile 15.139 mn TL satış geliri ve 2.165 mn TL FAVÖK ile kapatmasını bekliyoruz. FAVÖK marjını bu yıl sonu için %14.3 olarak hesaplıyoruz. –
Bu varsayımlar altında yaptığımız İNA çalışmamızda gelecek 12 aylık dönem için ortalama 13.24 TL hedef fiyatına ulaşıyoruz. Borsa fiyatı olan 10.65 TL’ye göre %24 yükseliş potansiyeli bulunuyor.

Hisse borsa performansı olarak 50 haftalık ortalaması olan 9 seviyesinin üzerinde ve güçlü görünüyor. Bu seviyenin üzerinde olduğu sürece pozitif görünüm sürebilir. Ancak 9 desteğinin kırılması durumunda satış baskısı artabilir. Kısa vadeli bakanların bu durumu göz önüne almalarında fayda var. Yukarı hareketlerde hedef fiyat seviyesine yaklaşması durumunda artık cazip olmayacağından satış denenebilir.

VESTL Bilanço analizi

Buradaki görüşler kişisel görüşlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan görüşler genel yatırım yorum ve tavsiyesi kapsamındadır. Buradaki görüşler kişisel risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Burada yazılanlara göre hareket ederseniz risk size aittir. Lütfen sitedeki uyarı yazısını okuyun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir